ANUNȚ DE LICITAȚIE PENSIUNE PLUS TEREN COMUNA AREFU – ARGEȘ

10Sep2016

ANUNȚ DE LICITAȚIE PENSIUNE PLUS TEREN COMUNA AREFU – ARGEȘ

ANUNȚ DE LICITAȚIE

Subscrisa, EDGE BUSINESS RESTRUCTURING ADVISORS S.P.R.L., înregistrată în Registrul Formelor de Organizare a Profesiei al U.N.P.I.R. sub nr. RFO II 0484, în calitate de Lichidator judiciar al STRADAL SA (în faliment) cu sediul social în Călăraşi, Str. Prelungirea Sloboziei, Depozit 1, Nr. 1-3, Judeţul Călăraşi, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J51/324/1991, cod unic de înregistrare 1928680, organizează licitație publică cu strigare, cu respectarea prevederilor Legii nr. 85/2006 şi a Regulamentului de vânzare, pentru valorificarea activului imobiliar format din:

  • Construcţie C1 (P+1E+M), reprezentând Pensiunea turistică „LA CETATE” – Punctul „Hidrocentrala” cu suprafaţa construită de 174 m2 şi suprafaţa desfăşurată de 522 m2, situată pe terenul de 500 m2 în comuna Arefu, sat Căpăţâneni, judeţul Argeş. Pensiunea are 12 camere și restaurant cu terasă pentru 80 de locuri.
  • Teren în suprafață totală de 753 mp, situat încomuna Arefu (Punctul Hidrocentrala), sat Căpăţâneni, judeţul Argeş, reprezentat de:
    • Lot I în suprafaţă de 500 m2 înscris în CF 80119 și nr.cad. 212. Pe acest teren se află pensiunea turistică “La Cetate”, construcţie P+1E+M;
    • Lot II în suprafaţă de 253 m2 înscris în CF 80125 și nr.cad. 213.

Licitația va avea loc în data de 29.10.2015, ora 12:00, la sediul Lichidatorului judiciar din Piața Charles de Gaulle nr.13, et.3, sector 1, București.

Prețul de pornire a licitației este de 77.675 EUR + TVA.

Garanţia de participare este de 10% plus TVA din preţul de pornire pentru activul care face obiectul licitației. Constituirea garanției de participare, depunerea documentelor de participare la licitație și semnarea Acordului de acceptare a prevederilor Regulamentului de vânzare reprezintă condiții obligatorii pentru participarea la licitație.

Documentaţia de înscriere la licitaţie va trebui depusă cu cel puţin 24 de ore înainte de data fixată pentru desfășurarea acesteia. Detaliile cu privire la activul imobiliar care face obiectul vânzării și condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească ofertanţii pentru participarea la licitaţie sunt precizate în Regulamentul de vânzare.

În cazul în care bunul care face obiectul licitaţiei nu va fi vândut în cadrul acestei şedinţe de licitaţie, o nouă şedinţă de licitaţie va fi organizată, în aceleaşi condiţii, în aceeaşi locaţie şi la aceeaşi oră, în data de 12.11.2015.

Persoanele interesate pot obţine informații suplimentare la sediul Lichidatorului judiciar, la adresa de e-mail office@edgeadvisors.ro și la numărul de telefon: 021.320.50.36.

  • 10 Sep, 2016
  • admin
  • 0 Comments

Share This Story

Categories