ANUNȚ DE LICITAȚIE TEREN SITUAT ÎN INTRAVILAN PIPERA

07Sep2016

ANUNȚ DE LICITAȚIE TEREN SITUAT ÎN INTRAVILAN PIPERA

ANUNȚ DE LICITAȚIE

Subscrisa, EDGE BUSINESS RESTRUCTURING ADVISORS S.P.R.L., înregistrată în Registrul Formelor de Organizare a Profesiei al U.N.P.I.R. sub nr. RFO II 0484, în calitate de Lichidator judiciar al STRADAL SA (în faliment) cu sediul social în Călăraşi, Str. Prelungirea Sloboziei, Depozit 1, Nr. 1-3, Judeţul Călăraşi, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J51/324/1991, cod unic de înregistrare 1928680, organizează licitație publică cu strigare, cu respectarea prevederilor Legii nr. 85/2006 şi a Regulamentului de vânzare, pentru valorificarea activului imobiliar:

  • Teren intravilan, în suprafață totală de 83.367 m2, situat în București, Sector 1, șos. Pipera nr. 79-81 (vis-a-vis de Porsche București Nord).

Licitația va avea loc în data de 29.10.2015, ora 11:00, la sediul Lichidatorului judiciar din Piața Charles de Gaulle nr.13, et.3, sector 1, București.

Prețul de pornire a licitației este de 7.300.000 EUR + TVA.

Garanţia de participare este de 10% plus TVA din preţul de pornire pentru activul care face obiectul licitației. Constituirea garanției de participare, depunerea documentelor de participare la licitație și semnarea Acordului de acceptare a prevederilor Regulamentului de vânzare reprezintă condiții obligatorii pentru participarea la licitație.

Documentaţia de înscriere la licitaţie va trebui depusă cu cel puţin 24 de ore înainte de data fixată pentru desfășurarea acesteia. Detaliile cu privire la activul imobiliar care face obiectul vânzării și condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească ofertanţii pentru participarea la licitaţie sunt precizate în Regulamentul de vânzare.

În cazul în care bunul care face obiectul licitaţiei nu va fi vândut în cadrul acestei şedinţe de licitaţie, o nouă şedinţă de licitaţie va fi organizată, în aceleaşi condiţii, în aceeaşi locaţie şi la aceeaşi oră, în data de 12.11.2015.

Persoanele interesate pot obţine informații suplimentare la sediul Lichidatorului judiciar, la adresa de e-mail office@edgeadvisors.ro și la numărul de telefon: 021.320.50.36.

Informaţii cu privire la amplasarea terenului se pot regăsi în imaginea alăturată.

  • 7 Sep, 2016
  • admin
  • 0 Comments

Share This Story

Categories