ANUNȚ LICITAȚIE – LOT 3 – Echipamente birotică – 13.10.2021 și 15.10.2021, 20.10.2021 și 22.10.2021- BIT-BLOC SRL

20Sep2021

ANUNȚ LICITAȚIE – LOT 3 – Echipamente birotică – 13.10.2021 și 15.10.2021, 20.10.2021 și 22.10.2021- BIT-BLOC SRL

ANUNȚ DE LICITAȚIE

 

Subscrisa EDGE BUSINESS RESTRUCTURING ADVISORS SPRL, în calitate de Lichidator judiciar al BIT-BLOC SRL (în faliment), cu sediul social în București, str. Grigore Gafencu nr. 84 A, Vila C6 (fosta vilă E2), parter, cam. 3, sector 1, cod unic de înregistrare 22770809, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J40/21721/2007 organizează licitații publice deschise, ascendente cu strigare, cu respectarea prevederilor Legii nr. 85/2014 şi a Regulamentului de vânzare, pentru valorificarea Lotului 3 format din bunuri mobile aflate în patrimoniul societăţii BIT-BLOC SRL reprezentând echipamente de birotică.

Lotul 3 este format din următoarele bunuri mobile:

Nr crt Denumire articol Descriere
1 DANTE INTERNATIONAL NOTEBOOK HP Uzura normală, fara revizii
2 CONNECT IT PRO SRL SISTEM PC I5 Uzura normală, fara revizii
3 CONNECT IT PRO SRL MONITOR LED PHILIP Uzura normală, fara revizii
4 CONNECT IT PRO SRL IMPRIMANTA HP LASE Uzura normală, fara revizii
5 CONNECT IT PRO SRL MONITOR LED PHILIP Uzura normală, fara revizii
6 CONNECT IT – MULTIFUNCTIONAL CANON Uzura normală, fara revizii
7 CONNECT IT – LAPTOP DELL INSPIRON Uzura normală, fara revizii
8 CONNECT IT – SISTEM PC I5, 8GB RAM, Uzura normală, fara revizii
9 CONNECT IT – MULTIFUNCTIONAL CANON stare proasta, nu se poate aprecia daca este functional. model image runner 2520
10 CONNECT IT – PLOTTER CANON SEDIU stare proasta, nu se poate aprecia daca este functional. model IPF 2520

 

Prețul de pornire a licitației pentru Lotul 3 este de 1.123,59 RON exclusiv TVA. Valorificarea bunurilor aferente Lotului 3 se face doar în bloc.

Licitația va avea loc în data de 13 octombrie 2021, ora 14:00, la sediul Lichidatorului judiciar din Piața Charles de Gaulle nr. 13, et. 3, sector 1, București.

Garanţia de participare la ședința de licitație este de 10% din preţul de pornire a licitației și se depune direct în contul BIT-BLOC SRL deschis la banca RAIFFEISEN BANK SA, IBAN: RO80 RZBR 0000 0600 2123 3126. Documentaţia de înscriere la licitaţie va trebui depusă cu cel puţin 24 de ore înainte de data fixată pentru desfășurarea acesteia. Detaliile cu privire la activele ce fac obiectul vânzării și condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească ofertanţii pentru participarea la licitaţie sunt precizate în Regulamentul de vânzare.

În cazul în care Lotul 3 nu va fi vândut în cadrul şedinţei de licitaţie din data 13 octombrie 2021, o nouă şedinţă de licitaţie va fi organizată, în aceleaşi condiţii, în aceeaşi locaţie şi la aceeași oră, în data de 15 octombrie 2021, la prețul de pornire a licitației de 1.123,59 RON exclusiv TVA.

În cazul în care Lotul 3 nu va fi vândut în cadrul şedinţelor de licitaţie din datele de 13 octombrie și 15 octombrie 2021, Lichidatorul judiciar va organiza noi şedinţe de licitaţie în aceleaşi condiţii, în aceeaşi locaţie şi la aceeași oră, în datele de 20 octombrie și 22 octombrie 2021, la prețul de pornire a licitațiilor de 449,44 RON exclusiv TVA.

Persoanele interesate pot obţine informații suplimentare la sediul Lichidatorului judiciar, la adresa de e-mail office@edgeadvisors.ro și la numărul de telefon: 021.320.50.36.

 

  • 20 Sep, 2021
  • admin
  • 0 Comments

Share This Story

20Sep2021

ANUNȚ LICITAȚIE – LOT 3 – Echipamente birotică – 13.10.2021 și 15.10.2021, 20.10.2021 și 22.10.2021- BIT-BLOC SRL

ANUNȚ DE LICITAȚIE

 

Subscrisa EDGE BUSINESS RESTRUCTURING ADVISORS SPRL, în calitate de Lichidator judiciar al BIT-BLOC SRL (în faliment), cu sediul social în București, str. Grigore Gafencu nr. 84 A, Vila C6 (fosta vilă E2), parter, cam. 3, sector 1, cod unic de înregistrare 22770809, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J40/21721/2007 organizează licitații publice deschise, ascendente cu strigare, cu respectarea prevederilor Legii nr. 85/2014 şi a Regulamentului de vânzare, pentru valorificarea Lotului 3 format din bunuri mobile aflate în patrimoniul societăţii BIT-BLOC SRL reprezentând echipamente de birotică.

Lotul 3 este format din următoarele bunuri mobile:

Nr crt Denumire articol Descriere
1 DANTE INTERNATIONAL NOTEBOOK HP Uzura normală, fara revizii
2 CONNECT IT PRO SRL SISTEM PC I5 Uzura normală, fara revizii
3 CONNECT IT PRO SRL MONITOR LED PHILIP Uzura normală, fara revizii
4 CONNECT IT PRO SRL IMPRIMANTA HP LASE Uzura normală, fara revizii
5 CONNECT IT PRO SRL MONITOR LED PHILIP Uzura normală, fara revizii
6 CONNECT IT – MULTIFUNCTIONAL CANON Uzura normală, fara revizii
7 CONNECT IT – LAPTOP DELL INSPIRON Uzura normală, fara revizii
8 CONNECT IT – SISTEM PC I5, 8GB RAM, Uzura normală, fara revizii
9 CONNECT IT – MULTIFUNCTIONAL CANON stare proasta, nu se poate aprecia daca este functional. model image runner 2520
10 CONNECT IT – PLOTTER CANON SEDIU stare proasta, nu se poate aprecia daca este functional. model IPF 2520

 

Prețul de pornire a licitației pentru Lotul 3 este de 1.123,59 RON exclusiv TVA. Valorificarea bunurilor aferente Lotului 3 se face doar în bloc.

Licitația va avea loc în data de 13 octombrie 2021, ora 14:00, la sediul Lichidatorului judiciar din Piața Charles de Gaulle nr. 13, et. 3, sector 1, București.

Garanţia de participare la ședința de licitație este de 10% din preţul de pornire a licitației și se depune direct în contul BIT-BLOC SRL deschis la banca RAIFFEISEN BANK SA, IBAN: RO80 RZBR 0000 0600 2123 3126. Documentaţia de înscriere la licitaţie va trebui depusă cu cel puţin 24 de ore înainte de data fixată pentru desfășurarea acesteia. Detaliile cu privire la activele ce fac obiectul vânzării și condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească ofertanţii pentru participarea la licitaţie sunt precizate în Regulamentul de vânzare.

În cazul în care Lotul 3 nu va fi vândut în cadrul şedinţei de licitaţie din data 13 octombrie 2021, o nouă şedinţă de licitaţie va fi organizată, în aceleaşi condiţii, în aceeaşi locaţie şi la aceeași oră, în data de 15 octombrie 2021, la prețul de pornire a licitației de 1.123,59 RON exclusiv TVA.

În cazul în care Lotul 3 nu va fi vândut în cadrul şedinţelor de licitaţie din datele de 13 octombrie și 15 octombrie 2021, Lichidatorul judiciar va organiza noi şedinţe de licitaţie în aceleaşi condiţii, în aceeaşi locaţie şi la aceeași oră, în datele de 20 octombrie și 22 octombrie 2021, la prețul de pornire a licitațiilor de 449,44 RON exclusiv TVA.

Persoanele interesate pot obţine informații suplimentare la sediul Lichidatorului judiciar, la adresa de e-mail office@edgeadvisors.ro și la numărul de telefon: 021.320.50.36.

 

  • 20 Sep, 2021
  • admin
  • 0 Comments

Share This Story

Categories