ANUNȚ LICITAȚIE TEREN COMUNA BERCENI – KOELNER ROMÂNIA

10Sep2016

ANUNȚ LICITAȚIE TEREN COMUNA BERCENI – KOELNER ROMÂNIA

Subscrisa EDGE BUSINESS RESTRUCTURING ADVISORS S.P.R.L. societate civilă profesională de practicieni în insolvenţă, înregistrată în Registrul Formelor de Organizare a Profesiei al U.N.P.I.R. sub nr. RFOII0484, cu sediul în Bucureşti, Piaţa Charles de Gaulle nr.13, etaj3, Sector 1, cod fiscal 27236802,reprezentată legal prin asociat coordonator Corneliu Botnariuc, în calitate de lichidator judiciar desemnat în dosarul nr. 27734/3/2014,aflat pe rolul Tribunalului Bucureşti, Secţia a VII-a Civilă, având ca obiect procedura falimentului deschisă împotriva KOELNER – ROMANIA S.R.L., cu sediul în: Strada Piaţa Charles De Gaulle, Nr.15, Clădirea Charles De Gaulle Plaza, Biroul325, Campus10, Etaj3, Sectorul1, Bucureşti, cod de identificare fiscală: 13862873; nr. de ordine în registrul comerţului: J40/4450/2001, organizează licitație publică cu strigare, cu respectarea prevederilor Legii nr. 85/2014 şi a Regulamentului de vânzare, pentru valorificarea activului:

Teren extravilan cu certificat de urbanism, aflat în comuna Berceni, Județ Ilfov, Parcela 103/34+103/35, pe drumul ce face legătura între Berceni și Dobreni (Dj68), pe partea dreaptă, la circa 500m de intersecția cu drumul județean Berceni-Vidra, compus din două loturi alăturate, în suprafață totală de aprox. 10.000mp:

  • Lot cu nr. CF 53740 (fostă 3097), nr.cad. 53740, suprafață măsurată 3.252mp
  • Lot cu nr. CF 53741 (fostă 3098), nr.cad. 53741, suprafață măsurată 6.940mp

Prețul de pornire pentru acest activ este de 41.000 Euro + TVA

Licitația va avea loc în data de 20.04.2016 începând cu ora 11:00, la sediul Lichidatorului judiciar din Piața Charles de Gaulle nr.13, et.3, sector 1, București.

Garanţia de participare este de 10% din preţul de pornire. Constituirea garanției de participare, depunerea documentelor de participare la licitație și semnarea Acordului de acceptare a prevederilor Regulamentul de vânzare reprezintă condiții obligatorii pentru participarea la licitație.

Documentaţia de înscriere la licitaţie va trebui depusă cu cel puţin 24 de ore înainte de data fixată pentru desfășurarea acesteia. Detaliile cu privire la bunurile care fac obiectul vânzării și condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească ofertanţii pentru participarea la licitaţie sunt precizate în Regulamentul de vânzare.

Persoanele interesate pot obţine informații suplimentare la sediul Lichidatorului judiciar, la adresa de e-mail office@edgeadvisors.ro și la numărul de telefon: 0213205036.

Anunt licitatie comuna Berceni – Koelner Romania

 

  • 10 Sep, 2016
  • admin
  • 0 Comments

Share This Story

Categories