ANUNȚ DE LICITAȚIE 12.07.2018 – ALKEDIA IMOBILIARE

03Jul2018

ANUNȚ DE LICITAȚIE 12.07.2018 – ALKEDIA IMOBILIARE

ANUNȚ DE LICITAȚIE

Subscrisa, EDGE BUSINESS RESTRUCTURING ADVISORS S.P.R.L., înregistrată în Registrul Formelor de Organizare a Profesiei al U.N.P.I.R. sub nr. RFO II 0484, în calitate de lichidator judiciar al societății ALKEDIA IMOBILIARE SRL (în faliment), înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J23/1465/2004, având cod unic de înregistrare 15865248,
organizează licitație publică cu strigare, ascendentă, cu respectarea prevederilor Legii nr. 85/2014 şi a Regulamentului de vânzare, pentru valorificarea activului: Apartament situat în Aleea Școlii nr.4, bl.21, et.2, ap.10, Buftea, Jud. Ilfov. Bunul imobil este înscris în Cartea Funciară nr.9054 Buftea, având număr cadastral 379/1;2;10. Apartamentul are suprafață desfășurată de 46,57 mp și suprafață utilă de 43,15 mp.
Licitatia va avea loc în data de 12.07.2018, ora 12:00, la sediul Lichidatorului judiciar din Piața Charles de Gaulle nr. 13, et. 3, sector 1, București, având un preț de pornire de 19.000 EUR (exclusiv TVA).
Garanţia de participare, în cuantum de 10% din preţul de pornire a licitației, poate fi achitată prin virament, în contul unic de insolvență al societății ALKEDIA IMOBILIARE SRL. Constituirea garanției de participare, depunerea documentelor de participare la licitație și semnarea Acordului de acceptare a prevederilor Regulamentul de vânzare, în forma prevăzută în Anexa la Regulamentul de vânzare, reprezintă condiții obligatorii pentru participarea la licitație.
La data publicării prezentului anunț de licitație, bunul imobil ce face obiectul licitației face obiectul unui contract de închiriere către o persoană fizică.
Documentaţia de înscriere la licitaţie va trebui depusă cu cel puţin 24 de ore înainte de data fixată pentru desfășurarea acesteia. Detaliile cu privire la bunul care face obiectul vânzării și condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească ofertanţii pentru participarea la licitaţie sunt precizate în Regulamentul de vânzare.
Persoanele interesate pot obţine informații suplimentare la sediul Lichidatorului judiciar, la adresa de e-mail office@edgeadvisors.ro și la numărul de telefon: 0213205036.

  • 3 Jul, 2018
  • admin
  • 0 Comments

Share This Story

Categories