ANUNȚ DE LICITAȚIE – STRADAL SA

02Feb2017

ANUNȚ DE LICITAȚIE – STRADAL SA

Subscrisa, EDGE BUSINESS RESTRUCTURING ADVISORS S.P.R.L., înregistrată în Registrul Formelor de Organizare a Profesiei al U.N.P.I.R. sub nr. RFO II 0484, în calitate de Lichidator judiciar al STRADAL SA (în faliment) cu sediul social în Călăraşi, Str. Prelungirea Sloboziei, Depozit 1, Nr. 1-3, Judeţul Călăraşi, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J51/324/1991, cod unic de înregistrare 1928680, organizează licitație publică cu strigare, cu respectarea prevederilor Legii nr. 85/2006 şi a Regulamentului de vânzare, pentru valorificarea următoarelor active aflate în patrimoniul societății STRADAL SA (în faliment):

I. Activ 1: Teren intravilan, în suprafață totală de 40.544 mp, situat în București, Sector 1, Str. Drumul Nisipoasa nr. 22-24, amplasat în partea de nord-est a municipiului București, zona Pipera lângă calea ferată și Pasajul Pipera. În prezent terenul este ocupat de construcțiile începute ale ansamblului rezidențial, German Belvedere Residence.

Prețul de pornire a licitației pentru terenul în suprafaţă de 40.544 mp este de 3.700.000 EUR exclusiv TVA.

II. Activ 2: Teren intravilan, în suprafață totală de 747 mp, situat în Comuna Arefu, sat Căpățâneni, Jud. Argeș, amplasat pe DN7C deschidere de 51,59 m la DN7C și o adâncime de circa 11 m.

Prețul de pornire a licitației pentru terenul în suprafaţă de 747 mp este de 14.700 EUR exclusiv TVA.

III. Activ 3: Apartament 3 camere, decomandat, situat în Calea Dorobanților Nr. 172-178, Bl. 16, Sc. A, Et. 4, Ap. 28, Sector 1, București.

Prețul de pornire a licitației pentru apartamentul de 3 camere este de 86.000 EUR exclusiv TVA.

IV. Activ 4: Autoturism Volkswagen Passat BREAK TDI, an fabricație 2008.

Prețul de pornire a licitației pentru autoturismul Volkswagen Passat BREAK TDI este de 5.150 EUR exclusiv TVA.

V. Activ 5: Autoturism Volkswagen Sharan, an fabricație 2001.

Prețul de pornire a licitației pentru autoturismul Volkswagen Sharan este de 2.600 EUR exclusiv TVA.

VI. Activ 6: Alte active mobiliare de tipul: LCD HD Goodmans 105 cm, Mașina de spălat LG Direct Drive, Cuptor pizza, TV full HD TELETECH 56 cm – 5 bucăți, Blender profesional 1500 W Drink Machine BL-010 – 2 bucăți, Mașina spălat vase ECOMAX 400, Dedurizator decolux și Pompa hidraulică.

Prețul total de pornire a licitației pentru aceste active este de 950 Euro exclusiv TVA.

Licitatia va avea loc în data de 09.06.2016, ora 11:00, la sediul Lichidatorului judiciar din Piața Charles de Gaulle nr.13, et.3, sector 1, București.

Garanţia de participare este de 10% plus TVA din preţul de pornire a licitației. Constituirea garanției de participare, depunerea documentelor de participare la licitație și semnarea Acordului de acceptare a prevederilor Regulamentului de vânzare reprezintă condiții obligatorii pentru participarea la licitație.

Documentaţia de înscriere la licitaţie va trebui depusă cu cel puţin 24 de ore înainte de data fixată pentru desfășurarea acesteia. Detaliile cu privire la activele care fac obiectul vânzării și condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească ofertanţii pentru participarea la licitaţie sunt precizate în Regulamentul de vânzare. Lista completă a bunurilor ce compun Activul 6 poate fi analizată la sediul Lichidatorului judiciar. Activul 6 poate fi ofertat doar în bloc.

În cazul în care bunurile care fac obiectul licitaţiei nu vor fi vândute în cadrul acestei şedinţe de licitaţie, o nouă şedinţă de licitaţie va fi organizată, în aceleaşi condiţii, în aceeaşi locaţie şi la aceeaşi oră, în data de 21.06.2016.

Persoanele interesate pot obţine informații suplimentare la sediul Lichidatorului judiciar, la adresa de e-mail office@edgeadvisors.ro și la numărul de telefon: 021.320.50.36.

  • 2 Feb, 2017
  • admin
  • 0 Comments

Share This Story

Categories