ANUNȚ DE LICITAȚIE – Teren industrial Sibiu – 12.09.2018

27Aug2018

ANUNȚ DE LICITAȚIE – Teren industrial Sibiu – 12.09.2018

Subscrisa, EDGE BUSINESS RESTRUCTURING ADVISORS S.P.R.L., înregistrată în Registrul Formelor de Organizare a Profesiei al U.N.P.I.R. sub nr. RFO II 0484, în calitate de Lichidator judiciar al societății BALANȚA S.A. SIBIU (în faliment), înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J32/186/1991, cod unic de înregistrare 784404, organizează licitație publică cu strigare, cu respectarea prevederilor Legii nr.85/2006 şi a Regulamentului de vânzare din 20.06.2018, pentru valorificarea bunului imobil Teren în suprafață de 11.528 mp, situat în Drumul Ocnei, Sibiu, Jud.Sibiu, înscris în Cartea Funciară nr. 107236 a Municipiului Sibiu, nr.top. 4996-5001/11/2/1/1.
Construcțiile edificate pe terenul anterior menționat nu se află în proprietatea BALANȚA SA și nu fac obiectul prezentei proceduri de vânzare.
Prețul de pornire al licitației pentru bunul imobil sus menționat este 500.000 RON (exclusiv TVA), iar pasul de licitație este de 25.000 RON.
Licitatia va avea loc în data de 12.09.2018, ora 12:00, la sediul Lichidatorului judiciar din Piața Charles de Gaulle nr.13, et.3, sector 1, București.
Garanţia de participare este de 10% din preţul de pornire al bunului care face obiectul licitației. Constituirea garanției de participare și semnarea Acordului de acceptare a prevederilor Regulamentul de vânzare reprezintă condiții obligatorii pentru participarea la licitație.
Documentaţia de înscriere la licitaţie va trebui depusă cu cel puţin 24 de ore înainte de data fixată pentru desfășurarea acesteia. Detaliile cu privire la bunul care face obiectul vânzării și condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească ofertanţii pentru participarea la licitaţie sunt precizate în Regulamentul de vânzare, care poate fi obținut de la Lichidatorul judiciar.
Persoanele interesate pot obţine informații suplimentare la sediul Lichidatorului judiciar, la adresa de e-mail office@edgeadvisors.ro și la numărul de telefon:
021 320 50 36.

  • 27 Aug, 2018
  • admin
  • 0 Comments

Share This Story

Categories