ANUNȚ DE LICITAȚIE – SPATII COMERCIALE – OLIMP

21Nov2018

ANUNȚ DE LICITAȚIE – SPATII COMERCIALE – OLIMP

Subscrisa EDGE BUSINESS RESTRUCTURING ADVISORS S.P.R.L., în calitate de Lichidator judiciar al REAL ESTATE DEVELOPMENT SRL (în faliment) cu sediul în jud. Ilfov, loc. Voluntari, sos. Pipera-Tunari, nr.1, parter, camera 1, cod unic de înregistrare 16180595, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J23/1258/2005 organizează licitație publică deschisă, ascendentă cu strigare, cu respectarea prevederilor Legii nr. 85/2006 şi a Regulamentului de vânzare, pentru valorificarea în bloc a celor șase spații comerciale situate la parterul complexului rezidențial Sara Sea View din Olimp, Str. Olimp, Nr. 1, Zona Teren Minigolf Muntenia, Jud. Constanța, aflate în proprietatea societății REAL ESTATE DEVELOPMENT SRL.

Prețul de pornire a licitației este de 199.350 Euro exclusiv TVA.

Licitația va avea loc în data de 12.12.2018, ora 11:00, la sediul Lichidatorului judiciar din Piața Charles de Gaulle nr. 13, et. 3, sector 1, București.
Garanţia de participare la ședința de licitație este de 10% din preţul de pornire a licitației. Documentaţia de înscriere la licitaţie va trebui depusă cu cel puţin 24 de ore înainte de data fixată pentru desfășurarea acesteia. Detaliile cu privire la activul care face obiectul vânzării și condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească ofertanţii pentru participarea la licitaţie sunt precizate în Regulamentul de vânzare.
Persoanele interesate pot obţine informații suplimentare la sediul Lichidatorului judiciar, la adresa de e-mail office@edgeadvisors.ro și la numărul de telefon: 021.320.50.36.

 

  • 21 Nov, 2018
  • admin
  • 0 Comments

Share This Story

Categories