Licitatie 20.03.2019 – Ap. nr. 87 si Boxele nr. 6, 16, 17, 18, 19, 20, 113 – REAL ESTATE DEVELOPMENT SRL

27Feb2019

Licitatie 20.03.2019 – Ap. nr. 87 si Boxele nr. 6, 16, 17, 18, 19, 20, 113 – REAL ESTATE DEVELOPMENT SRL

ANUNȚ DE LICITAȚIE
Subscrisa, EDGE BUSINESS RESTRUCTURING ADVISORS S.P.R.L., înregistrată în Registrul Formelor de Organizare a Profesiei al U.N.P.I.R. sub nr. RFO II 0484, în calitate de Lichidator judiciar al REAL ESTATE DEVELOPMENT S.R.L. (în faliment) cu sediul social în oraş Voluntari, Şoseaua Pipera – Tunari nr. 1, parter, camera 1, judeţul Ilfov, având număr de ordine în Registrul Comerţului: J23/1258/2005, cod unic de înregistrare: 16180595,
organizează licitație publică cu strigare, cu respectarea prevederilor Legii nr. 85/2006 şi a Regulamentului de vânzare, pentru valorificarea în bloc a următoarelor bunuri imobile aflate în patrimoniul societății REAL ESTATE DEVELOPMENT S.R.L. (în faliment): Ap. nr. 87 – Su 65.21 mp, Boxa nr. 6 – Su 4.91 mp, Boxa nr. 16 – Su 2.47 mp, Boxa nr. 17 – Su 2.67 mp, Boxa nr. 18 – Su 4.62 mp, Boxa nr. 19 – Su 1.76 mp, Boxa nr. 20 – Su 1.65 mp, Boxa nr. 113 – Su 7.12 mp, în conformitate cu planul de situație al subsolului. Activele sunt situate în Mangalia, Olimp, str. Olimp nr. 1, jud. Constanța.
Prețul de pornire a licitației pentru blocul de bunuri imobile este de 42.500 EUR exclusiv TVA.
Licitatia va avea loc în data de 20.03.2019, ora 11:00, la sediul Lichidatorului judiciar din Piața Charles de Gaulle nr. 13, et. 3, sector 1, București.
Garanţia de participare este de 10% din preţul de pornire pentru activele care fac obiectul licitației. Constituirea garanției de participare, depunerea documentelor de participare la licitație și semnarea Acordului de acceptare a prevederilor Regulamentului de vânzare reprezintă condiții obligatorii pentru participarea la licitație.
Documentaţia de înscriere la licitaţie va trebui depusă cu cel puţin 24 de ore înainte de data fixată pentru desfășurarea acesteia. Detaliile cu privire la activele care fac obiectul vânzării și condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească ofertanţii pentru participarea la licitaţie sunt precizate în Regulamentul de vânzare.
Persoanele interesate pot obţine informații suplimentare la sediul Lichidatorului judiciar, la adresa de e-mail office@edgeadvisors.ro și la numărul de telefon: 021.320.50.36.
  • 27 Feb, 2019
  • admin
  • 0 Comments

Share This Story

Categories