VÂNZARE TEREN AGRICOL – COMUNA TOPRAISAR, JUDEȚ CONSTANȚA Euro Gepeto SA

14Sep2017

VÂNZARE TEREN AGRICOL – COMUNA TOPRAISAR, JUDEȚ CONSTANȚA Euro Gepeto SA

VÂNZARE TEREN AGRICOL – COMUNA TOPRAISAR, JUDEȚ CONSTANȚA

1. AMPLASAMENT – LOCALIZARE

Lotul de teren extravilan arabil, în suprafaţă de 70.000 mp, este situat în zona periferică a satului Straja, comuna Topraisar, judeţul Constanța, Tarla 7, Parcela A34/7.
2. DESCRIERE
Terenul este arabil, cu o formă regulată, fiind amplasat într-o zonă preponderent agricolă.
Proprietatea are deschidere la 2 drumuri de exploatare: 201.99 ml la DE15 şi 190.51 ml la DE37/8. Accesul în zonă se realizează din drumurile de exploatare cu ajutorul autovehiculelor personale.

Bunul imobil este înscris în Cartea Funciară nr. 101364 (Nr. CF vechi 11524) sat Straja, comuna Topraisar, județ Constanța, cu nr. cadastral 101364 (Nr. cadastral vechi 10968).

Mai multe date despre bunul imobil se gasesc aici: Informatii teren Euro Gepeto

3. VALORIFICARE
Terenul se află în proprietatea societății EURO GEPETO S.A. – societate în faliment, in bankruptcy, en faillite cu sediul în Sat Lumina, Com. Lumina, Str. Tulcei nr. 148, Biroul nr. 1, Jud. Constanța, CUI 17813300, NRC J13/2415/2005.
Asupra terenului sunt constituite sarcini, sub forma unei ipoteci, în favoarea: Băncii Comerciale Române și ANAF – DGRFP Galați, ACM Regiunea Galați, Serviciul Executare Silită Regiunea SUD-EST. De asemenea este notată urmărirea silită imobiliară începută în dosarul de executare silită nr. 128/2015 înregistrat la BEJ Șelaru Adrian, la solicitarea creditoarei DANY & VIO COM PROD SRL.
În conformitate cu prevederile art. 91 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, bunurile înstrăinate de către Lichidatorul Judiciar, în exerciţiul atribuţiilor sale prevăzute de Legea insolvenței, sunt dobândite libere de orice sarcini, precum privilegii, ipoteci, gajuri sau drepturi de retenţie, sechestre, de orice fel.
Conform localizării, imobilul se află sub incidența art. 3 alin. (1) din Legea 17/2014 potrivit căruia terenurile agricole situate în extravilan pe o adâncime de 30 km faţă de frontiera de stat şi ţărmul Mării Negre, către interior, precum şi cele situate în extravilan la o distanţă de până la 2.400 m faţă de obiectivele speciale pot fi înstrăinate prin vânzare-cumpărare doar cu avizul specific al Ministerului Apărării Naţionale. Totuși, potrivit art. 20 alin. (3) din Legea nr. 17/2014, dispoziţiile legii nr. 17/2014 nu se aplică în cadrul procedurilor de executare silită şi contractelor de vânzare încheiate ca urmare a îndeplinirii unor formalităţi de licitaţie publică, cum este cazul celor realizate în cadrul procedurii de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, aceasta fiind și situația terenului agricol aflat în proprietatea societății Euro Gepeto S.A., care se află sub incidența legii 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență.
Vânzarea terenului se va realiza prin licitație și/sau negociere directă.
Prețul de pornire pentru vânzarea terenului este de 38.500 Euro.

  • 14 Sep, 2017
  • admin
  • 0 Comments

Share This Story

Categories