Licitatie teren Corbeanca 70.000 EUR 20.08.2020 EFTHYMIOU

29Iul2020

Licitatie teren Corbeanca 70.000 EUR 20.08.2020 EFTHYMIOU

ANUNȚ DE LICITAȚIE

Subscrisa EDGE BUSINESS RESTRUCTURING ADVISORS S.P.R.L., în calitate de Lichidator judiciar al EFTHYMIOU S.R.L. (în faliment), cu sediul social în Bucureşti Sector 1, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J40/11799/2005, cod unic de înregistrare 17752172, organizează licitație publică deschisă, ascendentă cu strigare, cu respectarea prevederilor Legii nr. 85/2014 şi a Regulamentului de vânzare, pentru valorificarea următorului activ situat în Șos. Unirii, Sat Petrești, Comuna Corbeanca, Județul Ilfov:

1. Lot 7: Teren intravilan și construcție neterminată, în suprafață de 564 mp, nr. cadastral 110607 împreună cu cotă indiviză din lotul 9 (drum de acces), nr. cadastral 110609.

Prețul de pornire al licitației pentru lotul de teren în suprafaţă totală 564 mp este de 70.000 EUR exclusiv TVA.
Licitatia va avea loc în data de 20.08.2020, ora 11:00, la sediul Lichidatorului judiciar din Piața Charles de Gaulle nr.13, et.3, sector 1, București.
Garanţia de participare la ședința de licitație este de 10% din preţul de pornire al licitației. Documentaţia de înscriere la licitaţie va trebui depusă cu cel puţin 24 de ore înainte de data fixată pentru desfășurarea acesteia. Detaliile cu privire la activele care fac obiectul vânzării și condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească ofertanţii pentru participarea la licitaţie sunt precizate în Regulamentul de vânzare.
În cazul în care bunul care face obiectul licitației nu va fi vândut în cadrul acestei ședinte de licitație, se va organiza o nouă ședință de licitație, în aceleași condiții, în aceeași locație și la aceeași oră, în data de: 27.08.2020.
Persoanele interesate pot obţine informații suplimentare la sediul Lichidatorului judiciar, la adresa de e-mail office@edgeadvisors.ro și la numărul de telefon: 021.320.50.36.

  • 29 Iul, 2020
  • admin
  • 0 Comments

Share This Story

Categories