PLAN REORGANIZARE PODUL VERDE COM SRL (in insolventa) PROPUS DE DEBITOARE

04Oct2017

PLAN REORGANIZARE PODUL VERDE COM SRL (in insolventa) PROPUS DE DEBITOARE

Plan de reorganizare Podul Verde Com SRL

 

Subscrisa EDGE BUSINESS RESTRUCTURING ADVISORS SPRL, in calitate de administrator judiciar al societății PODUL VERDE COM SRL (în insolvență), în temeiul art. 136 si art.137 alin.(1) anunță depunerea Planului de reorganizare a activității debitoarei PODUL VERDE COM SRL (în insolvență), elaborat conform prevederilor Art. 132 și urm. din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei și de insolvenţă și depus de către debitorul PODUL VERDE COM SRL, prin administrator special Comănescu Constantin.

Consultarea Planului de reorganizare poate fi făcută la sediul EDGE BUSINESS RESTRUCTURING ADVISORS SPRL, pe cheltuiala solicitantului, cu programare prealabilă, cat si pe pagina de internet www.edgeadvisors.ro.

Votul asupra Planului de reorganizare se va desfășura în cadrul ședinței Adunării Creditorilor PODUL VERDE COM SRL convocată pentru data de 30.10.2017, ora 12:00, la sediul EDGE BUSINESS RESTRUCTURING ADVISORS S.P.R.L,  Piaţa Charles de Gaulle nr. 13, etaj 3, Sector 1, Bucuresti, cu următoarea ordine de zi:

  1. Votarea și aprobarea PLANULUI DE REORGANIZARE A ACTIVITĂȚII DEBITOAREI
    PODUL VERDE COM S.R.L. (în insolvență) ELABORAT CONFORM PREVEDERILOR ART.132 ȘI URM. DIN LEGEA NR.85/2014 ȘI PROPUS DE CĂTRE DEBITOARE, PRIN ADMINISTRATORUL SPECIAL.

Creditorii pot fi reprezentaţi în cadrul şedinţei prin împuterniciţi, cu procură specială şi legalizată sau, în cazul creditorilor bugetari şi a celorlalte persoane juridice, cu delegaţie semnată de conducătorul unităţii. Creditorii pot vota şi prin corespondenţă. Scrisoarea prin care se exprimă votul, semnată de creditor sau înscrisul în format electronic, căruia i s-a raportat, ataşat sau asociat semnătura electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat valabil, poate fi comunicată prin orice mijloace şi înregistrată la administratorului judiciar, până în ziua și ora fixată pentru exprimarea votului.

Informaţii suplimentare: Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa administratorului judiciar, la telefon: 021.320.50.36 și e-mail: office@edgeadvisors.ro

  • 4 Oct, 2017
  • admin
  • 0 Comments

Share This Story

Categories