ANUNȚ DE LICITAȚIE – 20.08.2019 și 10.09.2019 – BALANTA SA

13Aug2019

ANUNȚ DE LICITAȚIE – 20.08.2019 și 10.09.2019 – BALANTA SA

ANUNȚ DE LICITAȚIE
Subscrisa, EDGE BUSINESS RESTRUCTURING ADVISORS S.P.R.L., înregistrată în Registrul Formelor de Organizare a Profesiei al U.N.P.I.R. sub nr. RFO II 0484, în calitate de Lichidator judiciar al societății BALANȚA S.A. (în faliment), cu sediul social în Calea Gușteriței nr. 21-23, Sibiu, Jud. Sibiu, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J32/186/1991, Cod unic de înregistrare 784404,
organizează licitație publică cu strigare, cu respectarea prevederilor Legii nr. 85/2006 şi a Regulamentului de vânzare, pentru valorificarea bunului imobil înscris în CF nr. 103566 Sibiu, cu nr. top 3288/1/2/2/2/1 – teren în suprafață de 418 mp, categoria de folosință curți construcții, aflat în proprietatea societății Balanța SA (în faliment).
Licitația va avea loc în data de 20.08.2019, ora 12:00, la sediul societății DINAMIC CONT SRL din Sibiu, Calea Dumbrăvii nr.74, ap.3.
Prețul de pornire a licitației este de 30.000 EUR (exclusiv TVA).
Garanţia de participare este de 10% din preţul de pornire al blocului bunurilor care fac obiectul licitației și va fi achitată în echivalent Lei la data plății, în contul societății BALANȚA SA (în faliment) – RO23 RNCB 0232 0178 8768 0039. Constituirea garanției de participare, depunerea documentelor de înscriere la licitație și semnarea Acordului de acceptare a prevederilor Regulamentul de vânzare reprezintă condiții obligatorii pentru participarea la licitație.
Documentaţia de înscriere la licitaţie va trebui depusă cu cel puţin 24 de ore înainte de data fixată pentru desfășurarea acesteia. Detaliile cu privire la bunurile care fac obiectul vânzării și condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească ofertanţii pentru participarea la licitaţie sunt prezentate în Regulamentul de vânzare, care poate fi obținut în urma transmiterii unei solicitări scrise către Lichidatorul judiciar.
În cazul în care bunurile care fac obiectul licitaţiei nu vor fi vândute în cadrul acestei şedinţe de licitaţie, o nouă şedinţă de licitaţie va fi organizată, în data de 10.09.2019 la sediul Lichidatorului judiciar din București, Piața Charles de Gaulle nr.13, et.3, sector 1.
Persoanele interesate pot obţine informații suplimentare la sediul Lichidatorului judiciar, la adresa de e-mail office@edgeadvisors.ro și la numărul de telefon: 021 320 50 36.
și la numărul de telefon: 021.320.50.36.
  • 13 Aug, 2019
  • admin
  • 0 Comments

Share This Story

Categories