Licitatie terenuri Bucuresti, 12.10.2022/19.10.2022,Efthymiou

14Sep2022

Licitatie terenuri Bucuresti, 12.10.2022/19.10.2022,Efthymiou

Subscrisa EDGE BUSINESS RESTRUCTURING ADVISORS S.P.R.L., în calitate de Lichidator judiciar al EFTHYMIOU S.R.L. (în faliment), cu sediul social în București Sector 1, Str. Intrarea Catedrei, nr. 29, camera 3, etaj parter, ap. 1, înregistrată la RECOM sub nr. J40/11799/2005, cod unic de înregistrare 17752172, organizează licitații publice deschise, ascendente cu strigare, cu respectarea prevederilor Legii nr. 85/2014 și a Regulamentului de vânzare, pentru valorificarea individuală a următoarelor active aflate în patrimoniul societății EFTHYMIOU S.R.L. (în faliment):

 

ACTIV I

Lot 2: Teren intravilan, liber de construcții, în suprafață de 535 mp, identificat cu număr cadastral 110602, situat în Șos. Unirii, Sat Petrești, Comuna Corbeanca, Județul Ilfov.

Prețul de pornire a licitației pentru Lotul 2 de teren în suprafață de 535 mp este de 50.000 EUR exclusiv TVA.

Licitația va avea loc în data de 12 OCTOMBRIE 2022, ora 10:00, la sediul Lichidatorului judiciar din Piața Charles de Gaulle nr. 13, et. 3, sector 1, București.

 

ACTIV II

Lot 3: Teren intravilan, liber de construcții, în suprafață de 456 mp, identificat cu număr cadastral 110603, situat în Șos. Unirii, Sat Petrești, Comuna Corbeanca, Județul Ilfov.

Prețul de pornire a licitației pentru Lotul 3 de teren în suprafață de 456 mp este de 45.000 EUR exclusiv TVA.

Licitația va avea loc în data de 12 OCTOMBRIE 2022, ora 10:30, la sediul Lichidatorului judiciar din Piața Charles de Gaulle nr. 13, et. 3, sector 1, București.

 

ACTIV III

Lot 4: Teren intravilan, liber de construcții, în suprafață de 456 mp, identificat cu număr cadastral 110604, situat în Șos. Unirii, Sat Petrești, Comuna Corbeanca, Județul Ilfov.

Prețul de pornire a licitației pentru Lotul 4 de teren în suprafață de 456 mp este de 45.000  EUR exclusiv TVA.

Licitația va avea loc în data de 12 OCTOMBRIE 2022, ora 11:00, la sediul Lichidatorului judiciar din Piața Charles de Gaulle nr. 13, et. 3, sector 1, București.

 

ACTIV IV

Lot 5: Teren intravilan, liber de construcții, în suprafață de 456 mp, identificat cu număr cadastral 110605, situat în Șos. Unirii, Sat Petrești, Comuna Corbeanca, Județul Ilfov.

Prețul de pornire a licitației pentru Lotul 5 de teren în suprafață de 456 mp este de 45.000  EUR exclusiv TVA.

Licitația va avea loc în data de 12 OCTOMBRIE 2022, ora 11:30, la sediul Lichidatorului judiciar din Piața Charles de Gaulle nr. 13, et. 3, sector 1, București.

 

 

ACTIV V

Lot 6 + construcție: Teren intravilan, ocupat de construcții P+1E în curs de execuție, în suprafață de 456 mp, identificat cu număr cadastral 110606, situat în Șos. Unirii, Sat Petrești, Comuna Corbeanca, Județul Ilfov. Construcția este neterminată și autorizația de construire este expirată.

Prețul de pornire a licitației pentru Lotul 6 de teren în suprafață de 456 mp și construcții P+1E în curs de execuție  este de 60.000 EUR exclusiv TVA.

Licitația va avea loc în data de 12 OCTOMBRIE 2022, ora 12:00, la sediul Lichidatorului judiciar din Piața Charles de Gaulle nr. 13, et. 3, sector 1, București.

 

ACTIV VI

Lot 7 + construcție: Teren intravilan, ocupat de construcții P+1E în curs de execuție, în suprafață de 564 mp, identificat cu număr cadastral 110607, situat în Șos. Unirii, Sat Petrești, Comuna Corbeanca, Județul Ilfov. Construcția este neterminată și autorizația de construire este expirată.

Prețul de pornire a licitației pentru Lotul 7 de teren în suprafață de 564 mp și construcții P+1E în curs de execuție este de 70.000  EUR exclusiv TVA.

Licitația va avea loc în data de 12 OCTOMBRIE 2022, ora 12:30, la sediul Lichidatorului judiciar din Piața Charles de Gaulle nr. 13, et. 3, sector 1, București.

 

Corespunzător fiecărui lot de teren îi este alocată o cotă parte din lotul 9, având număr CF 110609 și funcționalitate de drum de acces în suprafață de 735 mp, identificat cu număr cadastral 110609, situat în Șos. Unirii, Sat Petrești, Comuna Corbeanca, Județul Ilfov.

Garanția de participare la ședința de licitație este de 10% din prețul de pornire a licitației pentru activele care fac obiectul valorificării. Garanția de participare la ședința de licitație se depune în echivalent LEI, la cursul BNR din ziua plății, direct în contul EFTHYMIOU S.R.L. deschis la banca BRD Groupe Societe Generale, IBAN: RO91 BRDE 445S V476 3503 4450.

Documentația de înscriere la licitație va trebui depusă cu cel puțin 24 de ore înainte de data fixată pentru desfășurarea acesteia. Detaliile cu privire la activele care fac obiectul vânzării și condițiile pe care trebuie să le îndeplinească ofertanții pentru participarea la licitație sunt precizate în Regulamentul de vânzare.

În cazul în care bunurile ce fac obiectul licitațiilor nu vor fi vândute în cadrul ședințelor de licitație din data de 12 OCTOMBRIE 2022, noi ședințe de licitație vor fi organizate, în aceleași condiții, în aceeași locație și la aceleași ore, în data de 19 OCTOMBRIE 2022.

Persoanele interesate pot obține informații suplimentare la sediul Lichidatorului judiciar, la adresa de e-mail info@edgeadvisors.ro și la numărul de telefon: 021.320.50.36.

  • 14 Sep, 2022
  • admin
  • 0 Comments

Share This Story

Categories