Anunt de licitatie, Imobil+Constructii conexe amplasate pe un teren în suprafață de 115.508 mp – Cătămărăști Deal, comuna Mihai Eminescu, jud. Botoșani – 12.05.2022,23.05.2022,06.06.2022 – Victor Construct

20Apr2022

Anunt de licitatie, Imobil+Constructii conexe amplasate pe un teren în suprafață de 115.508 mp – Cătămărăști Deal, comuna Mihai Eminescu, jud. Botoșani – 12.05.2022,23.05.2022,06.06.2022 – Victor Construct

Subscrisa EDGE BUSINESS RESTRUCTURING ADVISORS SPRL, societate civilă profesională de practicieni în insolvență, înregistrată înRegistrul Formelor de Organizare a Profesiei al U.N.P.I.R. sub nr. RFO II 0484, cu sediul în Piața Charles de Gaulle nr. 13, etaj 3, sector 1, București, cod fiscal27236802, tel: 021.320.50.36 fax 021.320.50.06, în calitate de administrator judiciar al VICTOR CONSTRUCT SRL (în reorganizare), cod unic de înregistrare4013062, organizează licitații publice deschise, ascendente cu strigare, cu respectarea prevederilor Legii nr. 85/2014 și a Regulamentului de vânzare, pentru valorificarea individuală a următoarelor active imobile aflate în proprietatea societății VICTOR CONSTRUCT SRL:

Imobil situat pe DN 29B, km 7, Cătămărăști Deal, comuna Mihai Eminescu, jud. Botoșani, număr cadastral 50488, plus construcțiile conexe, amplasate pe un teren în suprafață de 115.508 mp.

Prețul de pornire a licitației este de 4.660.000 lei exclusiv TVA. Valorificarea se face individual. Licitația va avea loc în data de 12 mai 2022, ora 10:00, la sediul administratorului judiciar din Piața Charles de Gaulle nr. 13, et. 3, sector 1, București.

Garanția de participare la ședințele de licitație este de 10% din prețul de pornire al licitațiilor și se depune direct în contul VICTOR CONSTRUCT SRL deschisla banca BCR, IBAN: RO83 RNCB 0041 0412 1051 0420. Documentația de înscriere la licitație va trebui depusă cu cel puțin 24 de ore înainte de data fixatăpentru desfășurarea acesteia. Detaliile cu privire la activele ce fac obiectul vânzării și condițiile pe care trebuie să le îndeplinească ofertanții pentru participareala licitații sunt precizate în Regulamentul de vânzare.

În cazul în care activul nu va fi vândut în cadrul ședinței de licitație din data de 12 mai 2022, administratorul judiciar va organiza noi ședințe de licitații, în aceleași condiții, în aceeași locație și la aceeasi oră, în datele de 23 mai 2022, respectiv 06 iunie 2022 .

Persoanele interesate pot obține informații suplimentare la sediul Administratorului judiciar, la adresa de e-mail
catalin.frunzaru@edgeadvisors.ro și la numărulde telefon: 021.320.50.36.

– click pentru a vedea –0213205XXX

Localizare

Romania, Botosani, Mihail Eminescu
Piața Charles De Gaulle, Nr.13, Et. 3, Sector 1, 011857
   
  • 20 Apr, 2022
  • admin
  • 0 Comments

Share This Story

20Apr2022

Anunt de licitatie, Imobil+Constructii conexe amplasate pe un teren în suprafață de 115.508 mp – Cătămărăști Deal, comuna Mihai Eminescu, jud. Botoșani – 12.05.2022,23.05.2022,06.06.2022 – Victor Construct

Subscrisa EDGE BUSINESS RESTRUCTURING ADVISORS SPRL, societate civilă profesională de practicieni în insolvență, înregistrată înRegistrul Formelor de Organizare a Profesiei al U.N.P.I.R. sub nr. RFO II 0484, cu sediul în Piața Charles de Gaulle nr. 13, etaj 3, sector 1, București, cod fiscal27236802, tel: 021.320.50.36 fax 021.320.50.06, în calitate de administrator judiciar al VICTOR CONSTRUCT SRL (în reorganizare), cod unic de înregistrare4013062, organizează licitații publice deschise, ascendente cu strigare, cu respectarea prevederilor Legii nr. 85/2014 și a Regulamentului de vânzare, pentru valorificarea individuală a următoarelor active imobile aflate în proprietatea societății VICTOR CONSTRUCT SRL:

Imobil situat pe DN 29B, km 7, Cătămărăști Deal, comuna Mihai Eminescu, jud. Botoșani, număr cadastral 50488, plus construcțiile conexe, amplasate pe un teren în suprafață de 115.508 mp.

Prețul de pornire a licitației este de 4.660.000 lei exclusiv TVA. Valorificarea se face individual. Licitația va avea loc în data de 12 mai 2022, ora 10:00, la sediul administratorului judiciar din Piața Charles de Gaulle nr. 13, et. 3, sector 1, București.

Garanția de participare la ședințele de licitație este de 10% din prețul de pornire al licitațiilor și se depune direct în contul VICTOR CONSTRUCT SRL deschisla banca BCR, IBAN: RO83 RNCB 0041 0412 1051 0420. Documentația de înscriere la licitație va trebui depusă cu cel puțin 24 de ore înainte de data fixatăpentru desfășurarea acesteia. Detaliile cu privire la activele ce fac obiectul vânzării și condițiile pe care trebuie să le îndeplinească ofertanții pentru participareala licitații sunt precizate în Regulamentul de vânzare.

În cazul în care activul nu va fi vândut în cadrul ședinței de licitație din data de 12 mai 2022, administratorul judiciar va organiza noi ședințe de licitații, în aceleași condiții, în aceeași locație și la aceeasi oră, în datele de 23 mai 2022, respectiv 06 iunie 2022 .

Persoanele interesate pot obține informații suplimentare la sediul Administratorului judiciar, la adresa de e-mail
catalin.frunzaru@edgeadvisors.ro și la numărulde telefon: 021.320.50.36.

– click pentru a vedea –0213205XXX

Localizare

Romania, Botosani, Mihail Eminescu
Piața Charles De Gaulle, Nr.13, Et. 3, Sector 1, 011857
   
  • 20 Apr, 2022
  • admin
  • 0 Comments

Share This Story

Categories