ANUNȚ DE LICITAȚIE – 23.09.2019 – VÂNZARE ÎN BLOC 5 TERENURI CREVEDIA, DB – ALKEDIA IMOBILIARE

12Sep2019

ANUNȚ DE LICITAȚIE – 23.09.2019 – VÂNZARE ÎN BLOC 5 TERENURI CREVEDIA, DB – ALKEDIA IMOBILIARE

ANUNȚ DE LICITAȚIE
Subscrisa, EDGE BUSINESS RESTRUCTURING ADVISORS S.P.R.L., înregistrată în Registrul Formelor de Organizare a Profesiei al U.N.P.I.R. sub nr. RFO II 0484, în calitate de Lichidator judiciar al societății ALKEDIA IMOBILIARE SRL (în faliment), înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J23/1465/2004, cod unic de înregistrare 1586524, organizează licitație publică cu strigare, cu respectarea prevederilor Legii nr.85/2014 şi a Regulamentului de vânzare din 13.04.2018, pentru valorificarea în bloc sau separat a următoarelor bunuri imobile (terenuri arabile) situate în Comuna Crevedia, Sat Mânăstirea, Jud. Dâmbovița:
Nr.crt. CF nr. Nr.cad. Suprafata (mp) Procentaj teren acoperit de apă
1 CF 71357 Crevedia 1121 1.068 4 %
2 CF 70848 Crevedia 13103 1.797 (din acte)
1.794 (măsurată) 0 %
3 CF 71358 Crevedia 2030 1.203 41%
4 CF 71362 Crevedia 1585 1.250 9%
5 CF 71364 Crevedia 2023 2.375 (din acte)
2.048 (măsurată) 83%
Bunurile oferite spre vânzare vor fi scoase la licitație, în cadrul aceleeași ședințe de licitație, în următoarea ordine:
o Blocul tuturor bunurilor imobile care fac obiectul Regulamentului de vânzare din 13.04.2018, la pretul de 126.200 EUR (exclusiv TVA), cu pas de licitatie de 5.000 EUR;
o Teren identificat prin nr.CF 71357 Crevedia, nr.cad. 1121 – la pretul de 25.700 EUR (exclusiv TVA), cu pas de licitatie de 1.000 EUR;
o Teren identificat prin nr.CF 70848 Crevedia, nr.cad. 13103 – la pretul de 42.000 EUR (exclusiv TVA), cu pas de licitatie de 1.000 EUR;
o Teren identificat prin nr.CF 71358 Crevedia, nr.cad. 2030 – la pretul de 18.500 EUR (exclusiv TVA), cu pas de licitatie de 1.000 EUR;
o Teren identificat prin nr.CF 71362 Crevedia, nr.cad. 1585 – la pretul de 31.000 EUR (exclusiv TVA), cu pas de licitatie de 1.000 EUR;
o Teren identificat prin nr.CF 71364 Crevedia, nr.cad. 2023 – la pretul de 9.000 EUR (exclusiv TVA), cu pas de licitatie de 1.000 EUR.
Licitatia va avea loc în data de 23.09.2019, ora 12:00, la sediul Lichidatorului judiciar din Piața Charles de Gaulle nr.13, et.3, sector 1, București.
Garanţia de participare este de 10% din preţul de pornire al bunurilor care fac obiectul licitației. Constituirea garanției de participare și semnarea Acordului de acceptare a prevederilor Regulamentul de vânzare reprezintă condiții obligatorii pentru participarea la licitație.
Documentaţia de înscriere la licitaţie va trebui depusă cu cel puţin 24 de ore înainte de data fixată pentru desfășurarea acesteia. Detaliile cu privire la bunurile care fac obiectul vânzării și condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească ofertanţii pentru participarea la licitaţie sunt precizate în Regulamentul de vânzare, care poate fi obținut de la Lichidatorul judiciar.
În cazul în care bunurile imobile care fac obiectul licitaţiei nu vor fi vândute în cadrul acestei şedinţe de licitaţie, o nouă şedinţă de licitaţie va fi organizată, în aceleaşi condiţii, la aceeaşi locaţie, la data de 07.10.2019, ora 12:00.
Persoanele interesate pot obţine informații suplimentare la sediul Lichidatorului judiciar, la adresa de e-mail info@edgeadvisors.ro și la numărul de telefon: 021 320 50 36.
  • 12 Sep, 2019
  • admin
  • 0 Comments

Share This Story

Categories