ANUNȚ DE LICITAȚIE, Autoturism Hyunday, Bucuresti, 5.01.2022,07.01.2022,12.01.2022,14.01.2022, Bit-Bloc

03Dec2021

ANUNȚ DE LICITAȚIE, Autoturism Hyunday, Bucuresti, 5.01.2022,07.01.2022,12.01.2022,14.01.2022, Bit-Bloc

Subscrisa EDGE BUSINESS RESTRUCTURING ADVISORS SPRL, în calitate de Lichidator judiciar al BIT-BLOC SRL (în faliment), cu sediul social în București, str. Grigore Gafencu nr. 84 A, Vila C6 (fosta vilă E2), parter, cam. 3, sector 1, cod unic de înregistrare 22770809, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J40/21721/2007 organizează licitații publice deschise, ascendente cu strigare, cu respectarea prevederilor Legii nr. 85/2014 şi a Regulamentului de vânzare, pentru valorificarea bunului mobil reprezentat de autoturism HYUNDAI SANTA FE, nr. înmatriculare B 999 PYT, Nr. identif. KMHCS81VP2U265686, 2002, diesel, 2 l, 82,5 Kw, tracțiune integrală, argintiu metalic.

Autoturismul HYUNDAI SANTA FE, nr. înmatriculare B 999 PYT, Nr. identif. KMHCS81VP2U265686, 2002, diesel, 2 l, 82,5 Kw, tracțiune integrală, argintiu metalic prezintă dotări medii, uzura conform cu vechimea, rulaj cca 15.000 km / an.

 

BIT-BLOC SRL (în faliment) deține doar dreptul de proprietate asupra autoturismului și nu se află în posesia bunului supus valorificării.

Prețul de pornire a licitației pentru autoturismul HYUNDAI SANTA FE B 999 PYT este de  1.575 RON exclusiv TVA.

Licitația va avea loc în data de 05 ianuarie 2022, ora 13:00, la sediul Lichidatorului judiciar din Piața Charles de Gaulle nr. 13, et. 3, sector 1, București.

Garanţia de participare la ședința de licitație este de 10% din preţul de pornire a licitației și se depune direct în contul BIT-BLOC SRL deschis la banca RAIFFEISEN BANK SA, IBAN: RO80 RZBR 0000 0600 2123 3126. Documentaţia de înscriere la licitaţie va trebui depusă cu cel puţin 24 de ore înainte de data fixată pentru desfășurarea acesteia. Detaliile cu privire la activele ce fac obiectul vânzării și condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească ofertanţii pentru participarea la licitaţie sunt precizate în Regulamentul de vânzare.

Menționăm faptul că vânzătorul, BIT-BLOC SRL (în faliment) deține doar dreptul de proprietate asupra autoturismului și nu se află în posesia bunului supus valorificării, respectiv autoturismul HYUNDAI SANTA FE B 999 PYT. Toate demersurile pentru intrarea în posesia autoturismului, precum și toate cheltuielile ocazionate de intrarea în posesie a autoturismului HYUNDAI SANTA FE B 999 PYT vor fi efectuate, respectiv suportate de către adjudecatar.

În cazul în care autoturismul HYUNDAI SANTA FE B 999 PYT nu va fi vândut în cadrul şedinţei de licitaţie din data 05 ianuarie 2022, o nouă şedinţă de licitaţie va fi organizată, în aceleaşi condiţii, în aceeaşi locaţie şi la aceeași oră, în data de 07 ianuarie 2022, la prețul de pornire a licitației de 1.575 RON exclusiv TVA

În cazul în care autoturismul HYUNDAI SANTA FE B 999 PYT nu va fi vândut în cadrul şedinţelor de licitaţie din datele de 05 ianuarie 2022 și 07 ianuarie 2022, Lichidatorul judiciar va organiza noi şedinţe de licitaţie în aceleaşi condiţii, în aceeaşi locaţie şi la aceeași oră, în datele de 12 ianuarie 2022 și 14 ianuarie 2022, la prețul de pornire a licitațiilor de 630 RON exclusiv TVA.

Persoanele interesate pot obţine informații suplimentare la sediul Lichidatorului judiciar, la adresa de e-mail office@edgeadvisors.ro și la numărul de telefon: 021.320.50.36.

  • 3 Dec, 2021
  • admin
  • 0 Comments

Share This Story

03Dec2021

ANUNȚ DE LICITAȚIE, Autoturism Hyunday, Bucuresti, 5.01.2022,07.01.2022,12.01.2022,14.01.2022, Bit-Bloc

Subscrisa EDGE BUSINESS RESTRUCTURING ADVISORS SPRL, în calitate de Lichidator judiciar al BIT-BLOC SRL (în faliment), cu sediul social în București, str. Grigore Gafencu nr. 84 A, Vila C6 (fosta vilă E2), parter, cam. 3, sector 1, cod unic de înregistrare 22770809, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J40/21721/2007 organizează licitații publice deschise, ascendente cu strigare, cu respectarea prevederilor Legii nr. 85/2014 şi a Regulamentului de vânzare, pentru valorificarea bunului mobil reprezentat de autoturism HYUNDAI SANTA FE, nr. înmatriculare B 999 PYT, Nr. identif. KMHCS81VP2U265686, 2002, diesel, 2 l, 82,5 Kw, tracțiune integrală, argintiu metalic.

Autoturismul HYUNDAI SANTA FE, nr. înmatriculare B 999 PYT, Nr. identif. KMHCS81VP2U265686, 2002, diesel, 2 l, 82,5 Kw, tracțiune integrală, argintiu metalic prezintă dotări medii, uzura conform cu vechimea, rulaj cca 15.000 km / an.

 

BIT-BLOC SRL (în faliment) deține doar dreptul de proprietate asupra autoturismului și nu se află în posesia bunului supus valorificării.

Prețul de pornire a licitației pentru autoturismul HYUNDAI SANTA FE B 999 PYT este de  1.575 RON exclusiv TVA.

Licitația va avea loc în data de 05 ianuarie 2022, ora 13:00, la sediul Lichidatorului judiciar din Piața Charles de Gaulle nr. 13, et. 3, sector 1, București.

Garanţia de participare la ședința de licitație este de 10% din preţul de pornire a licitației și se depune direct în contul BIT-BLOC SRL deschis la banca RAIFFEISEN BANK SA, IBAN: RO80 RZBR 0000 0600 2123 3126. Documentaţia de înscriere la licitaţie va trebui depusă cu cel puţin 24 de ore înainte de data fixată pentru desfășurarea acesteia. Detaliile cu privire la activele ce fac obiectul vânzării și condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească ofertanţii pentru participarea la licitaţie sunt precizate în Regulamentul de vânzare.

Menționăm faptul că vânzătorul, BIT-BLOC SRL (în faliment) deține doar dreptul de proprietate asupra autoturismului și nu se află în posesia bunului supus valorificării, respectiv autoturismul HYUNDAI SANTA FE B 999 PYT. Toate demersurile pentru intrarea în posesia autoturismului, precum și toate cheltuielile ocazionate de intrarea în posesie a autoturismului HYUNDAI SANTA FE B 999 PYT vor fi efectuate, respectiv suportate de către adjudecatar.

În cazul în care autoturismul HYUNDAI SANTA FE B 999 PYT nu va fi vândut în cadrul şedinţei de licitaţie din data 05 ianuarie 2022, o nouă şedinţă de licitaţie va fi organizată, în aceleaşi condiţii, în aceeaşi locaţie şi la aceeași oră, în data de 07 ianuarie 2022, la prețul de pornire a licitației de 1.575 RON exclusiv TVA

În cazul în care autoturismul HYUNDAI SANTA FE B 999 PYT nu va fi vândut în cadrul şedinţelor de licitaţie din datele de 05 ianuarie 2022 și 07 ianuarie 2022, Lichidatorul judiciar va organiza noi şedinţe de licitaţie în aceleaşi condiţii, în aceeaşi locaţie şi la aceeași oră, în datele de 12 ianuarie 2022 și 14 ianuarie 2022, la prețul de pornire a licitațiilor de 630 RON exclusiv TVA.

Persoanele interesate pot obţine informații suplimentare la sediul Lichidatorului judiciar, la adresa de e-mail office@edgeadvisors.ro și la numărul de telefon: 021.320.50.36.

  • 3 Dec, 2021
  • admin
  • 0 Comments

Share This Story

Categories