ANUNT DE LICITATIE: Lot 1-Dacia Logan,Bucuresti, 05.01.2022;07.01.2022;12.01.2022;14.01.2022;ACMS

03Dec2021

ANUNT DE LICITATIE: Lot 1-Dacia Logan,Bucuresti, 05.01.2022;07.01.2022;12.01.2022;14.01.2022;ACMS

Subscrisa EDGE BUSINESS RESTRUCTURING ADVISORS SPRL, în calitate de Lichidator judiciar al ACMS CONSTRUCȚII CIVILE SRL (în faliment) cu sediul în Bucureşti, Sector 1, Strada Grigore Gafencu Nr. 84A, Parterul Vilei C6, cod unic de înregistrare 31312967, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J40/2787/2013 organizează licitație publică deschisă, ascendentă cu strigare, cu respectarea prevederilor Legii nr. 85/2014 şi a Regulamentului de vânzare, pentru valorificarea în bloc a Lotului 1 reprezentat de autoturismele DACIA LOGAN nr. înmatriculare B 29 ZNJ, Nr. identif. UU1LSDJ4P44907957 an fabricație 2011, diesel, 1,5l, 55 kw și DACIA LOGAN nr. înmatriculare B 29 ZOC, Nr. identif. UU1LSDJ4P44907988 an fabricație 2011, diesel, 1,5l, 55 kw aflate în patrimoniul societăţii ACMS CONSTRUCȚII CIVILE SRL.

            Lotul 1 este reprezentat de autoturismele DACIA LOGAN nr. înmatriculare B 29 ZNJ, Nr. identif. UU1LSDJ4P44907957 an fabricație 2011, diesel, 1,5l, 55 kw și DACIA LOGAN nr. înmatriculare B 29 ZOC, Nr. identif. UU1LSDJ4P44907988 an fabricație 2011, diesel, 1,5l, 55 kw, prezintă dotări medii, uzura conform cu vechimea.

ACMS CONSTRUCȚII CIVILE SRL (în faliment) deține doar dreptul de proprietate asupra autoturismelor și nu se află în posesia bunurilor supuse valorificării.

Prețul de pornire a licitației pentru Lotul 1 este de 1.194 EUR exclusiv TVA.

Licitația va avea loc în data de 05 ianuarie 2022, ora 12:00, la sediul Lichidatorului judiciar din Piața Charles de Gaulle nr. 13, et. 3, sector 1, București.

Garanţia de participare la ședința de licitație este de 10% din preţul de pornire a licitației și se depune direct în contul societății ACMS CONSTRUCȚII CIVILE SRL deschis la banca RAIFFEISEN BANK SA, IBAN: RO61 RZBR 0000 0600 2092 6172. Documentaţia de înscriere la licitaţie va trebui depusă cu cel puţin 24 de ore înainte de data fixată pentru desfășurarea acesteia. Detaliile cu privire la bunul din Lotul 1 supus valorificării și condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească ofertanţii pentru participarea la licitaţie sunt precizate în Regulamentul de vânzare.

Menționăm faptul că vânzătorul, ACMS CONSTRUCȚII CIVILE SRL (în faliment) deține doar dreptul de proprietate asupra autoturismelor și nu se află în posesia bunurilor supuse valorificării, respectiv DACIA LOGAN nr. înmatriculare B 29 ZNJ, Nr. identif. UU1LSDJ4P44907957 și DACIA LOGAN nr. înmatriculare B 29 ZOC, Nr. identif. UU1LSDJ4P44907988. Toate demersurile pentru intrarea în posesia autoturismelor, precum și toate cheltuielile ocazionate de intrarea în posesie a autoturismelor aferente Lotului 1 vor fi efectuate, respectiv suportate de către adjudecatar.

În cazul în care Lotul 1 nu va fi vândut în cadrul şedinţei de licitaţie din data 05 ianuarie 2022, o nouă şedinţă de licitaţie va fi organizată, în aceleaşi condiţii, în aceeaşi locaţie şi la aceeași oră, în data de 07 ianuarie 2022, la prețul de pornire a licitației de 1.194 EUR exclusiv TVA.

În cazul în care Lotul 1 nu va fi vândut în cadrul şedinţelor de licitaţie din datele de 05 ianuarie 2022 și 07 ianuarie 2022, Lichidatorul judiciar va organiza noi şedinţe de licitaţie în aceleaşi condiţii, în aceeaşi locaţie şi la aceeași oră, în datele de 12 ianuarie 2022 și 14 ianuarie 2022, la prețul de pornire a licitațiilor de  477 EUR exclusiv TVA.

Persoanele interesate pot obţine informații suplimentare la sediul Lichidatorului judiciar, la adresa de e-mail office@edgeadvisors.ro și la numărul de telefon: 021.320.50.36.

  • 3 Dec, 2021
  • admin
  • 0 Comments

Share This Story

03Dec2021

ANUNT DE LICITATIE: Lot 1-Dacia Logan,Bucuresti, 05.01.2022;07.01.2022;12.01.2022;14.01.2022;ACMS

Subscrisa EDGE BUSINESS RESTRUCTURING ADVISORS SPRL, în calitate de Lichidator judiciar al ACMS CONSTRUCȚII CIVILE SRL (în faliment) cu sediul în Bucureşti, Sector 1, Strada Grigore Gafencu Nr. 84A, Parterul Vilei C6, cod unic de înregistrare 31312967, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J40/2787/2013 organizează licitație publică deschisă, ascendentă cu strigare, cu respectarea prevederilor Legii nr. 85/2014 şi a Regulamentului de vânzare, pentru valorificarea în bloc a Lotului 1 reprezentat de autoturismele DACIA LOGAN nr. înmatriculare B 29 ZNJ, Nr. identif. UU1LSDJ4P44907957 an fabricație 2011, diesel, 1,5l, 55 kw și DACIA LOGAN nr. înmatriculare B 29 ZOC, Nr. identif. UU1LSDJ4P44907988 an fabricație 2011, diesel, 1,5l, 55 kw aflate în patrimoniul societăţii ACMS CONSTRUCȚII CIVILE SRL.

            Lotul 1 este reprezentat de autoturismele DACIA LOGAN nr. înmatriculare B 29 ZNJ, Nr. identif. UU1LSDJ4P44907957 an fabricație 2011, diesel, 1,5l, 55 kw și DACIA LOGAN nr. înmatriculare B 29 ZOC, Nr. identif. UU1LSDJ4P44907988 an fabricație 2011, diesel, 1,5l, 55 kw, prezintă dotări medii, uzura conform cu vechimea.

ACMS CONSTRUCȚII CIVILE SRL (în faliment) deține doar dreptul de proprietate asupra autoturismelor și nu se află în posesia bunurilor supuse valorificării.

Prețul de pornire a licitației pentru Lotul 1 este de 1.194 EUR exclusiv TVA.

Licitația va avea loc în data de 05 ianuarie 2022, ora 12:00, la sediul Lichidatorului judiciar din Piața Charles de Gaulle nr. 13, et. 3, sector 1, București.

Garanţia de participare la ședința de licitație este de 10% din preţul de pornire a licitației și se depune direct în contul societății ACMS CONSTRUCȚII CIVILE SRL deschis la banca RAIFFEISEN BANK SA, IBAN: RO61 RZBR 0000 0600 2092 6172. Documentaţia de înscriere la licitaţie va trebui depusă cu cel puţin 24 de ore înainte de data fixată pentru desfășurarea acesteia. Detaliile cu privire la bunul din Lotul 1 supus valorificării și condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească ofertanţii pentru participarea la licitaţie sunt precizate în Regulamentul de vânzare.

Menționăm faptul că vânzătorul, ACMS CONSTRUCȚII CIVILE SRL (în faliment) deține doar dreptul de proprietate asupra autoturismelor și nu se află în posesia bunurilor supuse valorificării, respectiv DACIA LOGAN nr. înmatriculare B 29 ZNJ, Nr. identif. UU1LSDJ4P44907957 și DACIA LOGAN nr. înmatriculare B 29 ZOC, Nr. identif. UU1LSDJ4P44907988. Toate demersurile pentru intrarea în posesia autoturismelor, precum și toate cheltuielile ocazionate de intrarea în posesie a autoturismelor aferente Lotului 1 vor fi efectuate, respectiv suportate de către adjudecatar.

În cazul în care Lotul 1 nu va fi vândut în cadrul şedinţei de licitaţie din data 05 ianuarie 2022, o nouă şedinţă de licitaţie va fi organizată, în aceleaşi condiţii, în aceeaşi locaţie şi la aceeași oră, în data de 07 ianuarie 2022, la prețul de pornire a licitației de 1.194 EUR exclusiv TVA.

În cazul în care Lotul 1 nu va fi vândut în cadrul şedinţelor de licitaţie din datele de 05 ianuarie 2022 și 07 ianuarie 2022, Lichidatorul judiciar va organiza noi şedinţe de licitaţie în aceleaşi condiţii, în aceeaşi locaţie şi la aceeași oră, în datele de 12 ianuarie 2022 și 14 ianuarie 2022, la prețul de pornire a licitațiilor de  477 EUR exclusiv TVA.

Persoanele interesate pot obţine informații suplimentare la sediul Lichidatorului judiciar, la adresa de e-mail office@edgeadvisors.ro și la numărul de telefon: 021.320.50.36.

  • 3 Dec, 2021
  • admin
  • 0 Comments

Share This Story

Categories