ANUNȚ DE LICITAȚIE PENTRU VALORIFICAREA BOXELOR DE LA SUBSOLUL SARA SEA VIEW OLIMP – REAL ESTATE DEVELOPMENT SRL – 26.08.2021, 02.09.2021, 09.09.2021

18Aug2021

ANUNȚ DE LICITAȚIE PENTRU VALORIFICAREA BOXELOR DE LA SUBSOLUL SARA SEA VIEW OLIMP – REAL ESTATE DEVELOPMENT SRL – 26.08.2021, 02.09.2021, 09.09.2021

ANUNȚ DE LICITAȚIE

EDGE BUSINESS RESTRUCTURING ADVISORS S.P.R.L., societate profesională de practicieni în insolvenţă, înregistrată în Registrul Formelor de Organizare a Profesiei al U.N.P.I.R. sub nr. RFO II 0484, cu sediul în Bucureşti, Piaţa Charles de Gaulle nr. 13, etaj 3, Sector 1, cod fiscal RO 27236802, Tel.: 021.320.50.36, Fax: 021.320.50.06, E-mail: office@edgeadvisors.ro, reprezentată prin Corneliu Botnariuc, în calitate de lichidator judiciar al

REAL ESTATE DEVELOPMENT S.R.L. (în faliment) având sediul în Voluntari, şos. Pipera – Tunari nr. 1, parter, camera 1, cod de identificare fiscală 16180595, număr de ordine în Registrul Comerţului J23/1258/2005,

organizează licitație publică deschisă, ascendentă cu strigare, cu respectarea prevederilor Legii nr. 85/2014 şi a Regulamentului de vânzare, pentru valorificarea următoarelor active situate în Complexul Sara Sea View Olimp, zona Teren Minigolf Muntenia, Mangalia, Jud. Constanța:

Nr.             crt Nr.boxă Cod unitate individuală  Suprafață (mp)  Preț de pornire licitație
 Su (mp)  Cota parte spatii comune  St (mp)  (euro fara TVA)
1 Boxa1  13247-C1-UBoxa 1 2.53 0.39 2.92 903
2 Boxa2  13247-C1-UBoxa 2 3.85 0.58 4.43 1425
3 Boxa3  13247-C1-UBoxa 3 3.99 0.58 4.57 1520
4 Boxa4  13247-C1-UBoxa 4 3.29 0.58 3.87 1188
5 Boxa5  13247-C1-UBoxa 5 3.00 0.58 3.58 1140
6 Boxa7  13247-C1-UBoxa 7 2.08 0.39 2.47 855
7 Boxa8  13247-C1-UBoxa 8 3.19 0.58 3.77 1235
8 Boxa9  13247-C1-UBoxa 9 3.36 0.58 3.94 1330
9 Boxa12  13247-C1-UBoxa 12 1.85 0.39 2.24 760
10 Boxa15  13247-C1-UBoxa 15 3.27 0.58 3.85 1235
11 Boxa17  13247-C1-UBoxa 17 2.67 0.39 3.06 950
12 Boxa22  13247-C1-UBoxa 22 3.70 0.58 4.28 1330
13 Boxa24  13247-C1-UBoxa 24 3.07 0.58 3.65 1235
14 Boxa25  13247-C1-UBoxa 25 3.07 0.58 3.65 1235
15 Boxa26  13247-C1-UBoxa 26 2.98 0.39 3.37 1045
16 Boxa27  13247-C1-UBoxa 27 2.98 0.39 3.37 1045
17 Boxa29  13247-C1-UBoxa 29 2.71 0.39 3.1 1045
18 Boxa33  13247-C1-UBoxa 33 3.67 0.58 4.25 1425
19 Boxa34  13247-C1-UBoxa 34 4.91 0.78 5.69 1805
20 Boxa35  13247-C1-UBoxa 35 4.63 0.78 5.41 1710
21 Boxa36  13247-C1-UBoxa 36 1.65 0.39 2.04 760
22 Boxa37  13247-C1-UBoxa 37 1.76 0.39 2.15 760
23 Boxa38  13247-C1-UBoxa 38 2.53 0.39 2.92 950
24 Boxa39  13247-C1-UBoxa 39 3.85 0.58 4.43 1425
25 Boxa40  13247-C1-UBoxa 40 3.99 0.58 4.57 1425
26 Boxa41  13247-C1-UBoxa 41 3.30 0.58 3.88 1330
27 Boxa42  13247-C1-UBoxa 42 2.99 0.39 3.38 1045
28 Boxa47  13247-C1-UBoxa 47 7.12 1.16 8.28 2565
29 Boxa48  13247-C1-UBoxa 48 3.05 0.58 3.63 1235
30 Boxa49  13247-C1-UBoxa 49 3.70 0.58 4.28 1425
31 Boxa50  13247-C1-UBoxa 50 3.21 0.58 3.79 1235
32 Boxa51  13247-C1-UBoxa 51 3.34 0.58 3.92 1330
33 Boxa52  13247-C1-UBoxa 52 3.42 0.58 4 1330
34 Boxa53  13247-C1-UBoxa 53 3.54 0.58 4.12 1378
35 Boxa54  13247-C1-UBoxa 54 3.60 0.58 4.18 1378
36 Boxa55  13247-C1-UBoxa 55 3.54 0.58 4.12 1378
37 Boxa57  13247-C1-UBoxa 57 3.79 0.58 4.37 1520
38 Boxa61  13247-C1-UBoxa 61 3.08 0.58 3.66 1235
39 Boxa62  13247-C1-UBoxa 62 2.98 0.39 3.37 1045
40 Boxa63  13247-C1-UBoxa 63 2.98 0.39 3.37 1045
41 Boxa65  13247-C1-UBoxa 65 2.71 0.39 3.1 1045
42 Boxa67  13247-C1-UBoxa 67 3.27 0.58 3.85 1235
43 Boxa68  13247-C1-UBoxa 68 2.47 0.39 2.86 950
44 Boxa69  13247-C1-UBoxa 69 2.67 0.39 3.06 1045
45 Boxa70  13247-C1-UBoxa 70 4.91 0.78 5.69 1805
46 Boxa71  13247-C1-UBoxa 71 4.62 0.78 5.4 1710
47 Boxa72  13247-C1-UBoxa 72 1.65 0.39 2.04 760
48 Boxa73  13247-C1-UBoxa 73 1.76 0.39 2.15 760
49 Boxa75  13247-C1-UBoxa 75 3.85 0.58 4.43 1425
50 Boxa76  13247-C1-UBoxa 76 3.99 0.58 4.57 1425
51 Boxa77  13247-C1-UBoxa 77 3.30 0.58 3.88 1235
52 Boxa78  13247-C1-UBoxa 78 3.01 0.58 3.59 1045
53 Boxa79  13247-C1-UBoxa 79 2.03 0.39 2.42 760
54 Boxa81  13247-C1-UBoxa 81 3.19 0.58 3.77 1235
55 Boxa82  13247-C1-UBoxa 82 2.08 0.39 2.47 760
56 Boxa84  13247-C1-UBoxa 84 3.05 0.58 3.63 1235
57 Boxa85  13247-C1-UBoxa 85 3.70 0.58 4.28 1425
58 Boxa86  13247-C1-UBoxa 86 3.20 0.58 3.78 1425
59 Boxa89  13247-C1-UBoxa 89 3.08 0.58 3.66 1425
60 Boxa91  13247-C1-UBoxa 91 2.98 0.39 3.37 1045
61 Boxa92  13247-C1-UBoxa 92 1.85 0.39 2.24 760
62 Boxa93  13247-C1-UBoxa 93 2.71 0.39 3.1 950
63 Boxa94  13247-C1-UBoxa 94 3.22 0.58 3.8 1140
64 Boxa96  13247-C1-UBoxa 96 2.47 0.39 2.86 950
65 Boxa97  13247-C1-UBoxa 97 2.67 0.39 3.06 950
66 Boxa98  13247-C1-UBoxa 98 4.91 0.78 5.69 1805
67 Boxa99  13247-C1-UBoxa 99 4.63 0.78 5.41 1805
68 Boxa100  13247-C1-UBoxa 100 1.65 0.39 2.04 760
69 Boxa101  13247-C1-UBoxa 101 1.76 0.39 2.15 760
70 Boxa102  13247-C1-UBoxa 102 2.53 0.39 2.92 950
71 Boxa106  13247-C1-UBoxa 106 3.00 0.58 3.58 1045
72 Boxa107  13247-C1-UBoxa 107 2.03 0.39 2.42 760
73 Boxa109  13247-C1-UBoxa 109 3.18 0.58 3.76 1235
74 Boxa112  13247-C1-UBoxa 112 3.70 0.58 4.28 1425

 

Valorificarea acestor bunuri se va face individual.

Licitația va avea loc în data de 26 august 2021, ora 13:00, la sediul Lichidatorului judiciar din Piața Charles de Gaulle nr. 13, et. 3, sector 1, București.

Garanţia de participare la ședința de licitație este de 10% din preţul de pornire a licitației și se depune direct în contul societății REAL ESTATE DEVELOPMENT S.R.L. deschis la banca BCR S.A., IBAN: RO36 RNCB 0070 0353 6918 0001. Documentaţia de înscriere la licitaţie va trebui depusă cu cel puţin 24 de ore înainte de data fixată pentru desfășurarea acesteia. Detaliile cu privire la activele ce fac obiectul vânzării și condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească ofertanţii pentru participarea la licitaţie sunt precizate în Regulamentul de vânzare.

În cazul în care aceste active nu vor fi vândute în cadrul acestei şedinţe de licitaţie din data de 26 august 2021, două noi şedinţe de licitaţie vor fi organizate, în aceleaşi condiţii, în aceeaşi locaţie şi la aceeași oră, în data de 2 septembrie 2021 și în data de 9 septembrie 2021.

Persoanele interesate pot obţine informații suplimentare la sediul Lichidatorului judiciar, la adresa de e-mail office@edgeadvisors.ro și la numărul de telefon: 021.320.50.36.

  • 18 Aug, 2021
  • admin
  • 0 Comments

Share This Story

18Aug2021

ANUNȚ DE LICITAȚIE PENTRU VALORIFICAREA BOXELOR DE LA SUBSOLUL SARA SEA VIEW OLIMP – REAL ESTATE DEVELOPMENT SRL – 26.08.2021, 02.09.2021, 09.09.2021

ANUNȚ DE LICITAȚIE

EDGE BUSINESS RESTRUCTURING ADVISORS S.P.R.L., societate profesională de practicieni în insolvenţă, înregistrată în Registrul Formelor de Organizare a Profesiei al U.N.P.I.R. sub nr. RFO II 0484, cu sediul în Bucureşti, Piaţa Charles de Gaulle nr. 13, etaj 3, Sector 1, cod fiscal RO 27236802, Tel.: 021.320.50.36, Fax: 021.320.50.06, E-mail: office@edgeadvisors.ro, reprezentată prin Corneliu Botnariuc, în calitate de lichidator judiciar al

REAL ESTATE DEVELOPMENT S.R.L. (în faliment) având sediul în Voluntari, şos. Pipera – Tunari nr. 1, parter, camera 1, cod de identificare fiscală 16180595, număr de ordine în Registrul Comerţului J23/1258/2005,

organizează licitație publică deschisă, ascendentă cu strigare, cu respectarea prevederilor Legii nr. 85/2014 şi a Regulamentului de vânzare, pentru valorificarea următoarelor active situate în Complexul Sara Sea View Olimp, zona Teren Minigolf Muntenia, Mangalia, Jud. Constanța:

Nr.             crt Nr.boxă Cod unitate individuală  Suprafață (mp)  Preț de pornire licitație
 Su (mp)  Cota parte spatii comune  St (mp)  (euro fara TVA)
1 Boxa1  13247-C1-UBoxa 1 2.53 0.39 2.92 903
2 Boxa2  13247-C1-UBoxa 2 3.85 0.58 4.43 1425
3 Boxa3  13247-C1-UBoxa 3 3.99 0.58 4.57 1520
4 Boxa4  13247-C1-UBoxa 4 3.29 0.58 3.87 1188
5 Boxa5  13247-C1-UBoxa 5 3.00 0.58 3.58 1140
6 Boxa7  13247-C1-UBoxa 7 2.08 0.39 2.47 855
7 Boxa8  13247-C1-UBoxa 8 3.19 0.58 3.77 1235
8 Boxa9  13247-C1-UBoxa 9 3.36 0.58 3.94 1330
9 Boxa12  13247-C1-UBoxa 12 1.85 0.39 2.24 760
10 Boxa15  13247-C1-UBoxa 15 3.27 0.58 3.85 1235
11 Boxa17  13247-C1-UBoxa 17 2.67 0.39 3.06 950
12 Boxa22  13247-C1-UBoxa 22 3.70 0.58 4.28 1330
13 Boxa24  13247-C1-UBoxa 24 3.07 0.58 3.65 1235
14 Boxa25  13247-C1-UBoxa 25 3.07 0.58 3.65 1235
15 Boxa26  13247-C1-UBoxa 26 2.98 0.39 3.37 1045
16 Boxa27  13247-C1-UBoxa 27 2.98 0.39 3.37 1045
17 Boxa29  13247-C1-UBoxa 29 2.71 0.39 3.1 1045
18 Boxa33  13247-C1-UBoxa 33 3.67 0.58 4.25 1425
19 Boxa34  13247-C1-UBoxa 34 4.91 0.78 5.69 1805
20 Boxa35  13247-C1-UBoxa 35 4.63 0.78 5.41 1710
21 Boxa36  13247-C1-UBoxa 36 1.65 0.39 2.04 760
22 Boxa37  13247-C1-UBoxa 37 1.76 0.39 2.15 760
23 Boxa38  13247-C1-UBoxa 38 2.53 0.39 2.92 950
24 Boxa39  13247-C1-UBoxa 39 3.85 0.58 4.43 1425
25 Boxa40  13247-C1-UBoxa 40 3.99 0.58 4.57 1425
26 Boxa41  13247-C1-UBoxa 41 3.30 0.58 3.88 1330
27 Boxa42  13247-C1-UBoxa 42 2.99 0.39 3.38 1045
28 Boxa47  13247-C1-UBoxa 47 7.12 1.16 8.28 2565
29 Boxa48  13247-C1-UBoxa 48 3.05 0.58 3.63 1235
30 Boxa49  13247-C1-UBoxa 49 3.70 0.58 4.28 1425
31 Boxa50  13247-C1-UBoxa 50 3.21 0.58 3.79 1235
32 Boxa51  13247-C1-UBoxa 51 3.34 0.58 3.92 1330
33 Boxa52  13247-C1-UBoxa 52 3.42 0.58 4 1330
34 Boxa53  13247-C1-UBoxa 53 3.54 0.58 4.12 1378
35 Boxa54  13247-C1-UBoxa 54 3.60 0.58 4.18 1378
36 Boxa55  13247-C1-UBoxa 55 3.54 0.58 4.12 1378
37 Boxa57  13247-C1-UBoxa 57 3.79 0.58 4.37 1520
38 Boxa61  13247-C1-UBoxa 61 3.08 0.58 3.66 1235
39 Boxa62  13247-C1-UBoxa 62 2.98 0.39 3.37 1045
40 Boxa63  13247-C1-UBoxa 63 2.98 0.39 3.37 1045
41 Boxa65  13247-C1-UBoxa 65 2.71 0.39 3.1 1045
42 Boxa67  13247-C1-UBoxa 67 3.27 0.58 3.85 1235
43 Boxa68  13247-C1-UBoxa 68 2.47 0.39 2.86 950
44 Boxa69  13247-C1-UBoxa 69 2.67 0.39 3.06 1045
45 Boxa70  13247-C1-UBoxa 70 4.91 0.78 5.69 1805
46 Boxa71  13247-C1-UBoxa 71 4.62 0.78 5.4 1710
47 Boxa72  13247-C1-UBoxa 72 1.65 0.39 2.04 760
48 Boxa73  13247-C1-UBoxa 73 1.76 0.39 2.15 760
49 Boxa75  13247-C1-UBoxa 75 3.85 0.58 4.43 1425
50 Boxa76  13247-C1-UBoxa 76 3.99 0.58 4.57 1425
51 Boxa77  13247-C1-UBoxa 77 3.30 0.58 3.88 1235
52 Boxa78  13247-C1-UBoxa 78 3.01 0.58 3.59 1045
53 Boxa79  13247-C1-UBoxa 79 2.03 0.39 2.42 760
54 Boxa81  13247-C1-UBoxa 81 3.19 0.58 3.77 1235
55 Boxa82  13247-C1-UBoxa 82 2.08 0.39 2.47 760
56 Boxa84  13247-C1-UBoxa 84 3.05 0.58 3.63 1235
57 Boxa85  13247-C1-UBoxa 85 3.70 0.58 4.28 1425
58 Boxa86  13247-C1-UBoxa 86 3.20 0.58 3.78 1425
59 Boxa89  13247-C1-UBoxa 89 3.08 0.58 3.66 1425
60 Boxa91  13247-C1-UBoxa 91 2.98 0.39 3.37 1045
61 Boxa92  13247-C1-UBoxa 92 1.85 0.39 2.24 760
62 Boxa93  13247-C1-UBoxa 93 2.71 0.39 3.1 950
63 Boxa94  13247-C1-UBoxa 94 3.22 0.58 3.8 1140
64 Boxa96  13247-C1-UBoxa 96 2.47 0.39 2.86 950
65 Boxa97  13247-C1-UBoxa 97 2.67 0.39 3.06 950
66 Boxa98  13247-C1-UBoxa 98 4.91 0.78 5.69 1805
67 Boxa99  13247-C1-UBoxa 99 4.63 0.78 5.41 1805
68 Boxa100  13247-C1-UBoxa 100 1.65 0.39 2.04 760
69 Boxa101  13247-C1-UBoxa 101 1.76 0.39 2.15 760
70 Boxa102  13247-C1-UBoxa 102 2.53 0.39 2.92 950
71 Boxa106  13247-C1-UBoxa 106 3.00 0.58 3.58 1045
72 Boxa107  13247-C1-UBoxa 107 2.03 0.39 2.42 760
73 Boxa109  13247-C1-UBoxa 109 3.18 0.58 3.76 1235
74 Boxa112  13247-C1-UBoxa 112 3.70 0.58 4.28 1425

 

Valorificarea acestor bunuri se va face individual.

Licitația va avea loc în data de 26 august 2021, ora 13:00, la sediul Lichidatorului judiciar din Piața Charles de Gaulle nr. 13, et. 3, sector 1, București.

Garanţia de participare la ședința de licitație este de 10% din preţul de pornire a licitației și se depune direct în contul societății REAL ESTATE DEVELOPMENT S.R.L. deschis la banca BCR S.A., IBAN: RO36 RNCB 0070 0353 6918 0001. Documentaţia de înscriere la licitaţie va trebui depusă cu cel puţin 24 de ore înainte de data fixată pentru desfășurarea acesteia. Detaliile cu privire la activele ce fac obiectul vânzării și condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească ofertanţii pentru participarea la licitaţie sunt precizate în Regulamentul de vânzare.

În cazul în care aceste active nu vor fi vândute în cadrul acestei şedinţe de licitaţie din data de 26 august 2021, două noi şedinţe de licitaţie vor fi organizate, în aceleaşi condiţii, în aceeaşi locaţie şi la aceeași oră, în data de 2 septembrie 2021 și în data de 9 septembrie 2021.

Persoanele interesate pot obţine informații suplimentare la sediul Lichidatorului judiciar, la adresa de e-mail office@edgeadvisors.ro și la numărul de telefon: 021.320.50.36.

  • 18 Aug, 2021
  • admin
  • 0 Comments

Share This Story

Categories