ANUNȚ DE LICITAȚIE – VALORIFICARE 50% CASĂ DE VACANȚĂ ȘI TEREN MURIGHIOL – LOTUL 2 – 17.03.2021 ȘI 31.03.2021 – ACMS CONSTRUCȚII CIVILE SRL

22Feb2021

ANUNȚ DE LICITAȚIE – VALORIFICARE 50% CASĂ DE VACANȚĂ ȘI TEREN MURIGHIOL – LOTUL 2 – 17.03.2021 ȘI 31.03.2021 – ACMS CONSTRUCȚII CIVILE SRL

ANUNȚ DE LICITAȚIE

 

Subscrisa EDGE BUSINESS RESTRUCTURING ADVISORS SPRL, în calitate de Lichidator judiciar al ACMS CONSTRUCȚII CIVILE SRL (în faliment) cu sediul în Bucureşti, Sector 1, Strada Grigore Gafencu Nr. 84A, Parterul Vilei C6, cod unic de înregistrare 31312967, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J40/2787/2013 organizează licitație publică deschisă, ascendentă cu strigare, cu respectarea prevederilor Legii nr. 85/2014 şi a Regulamentului de vânzare, pentru valorificarea Lotului 2 reprezentat de cota parte de 50% deținută de societatea ACMS CONSTRUCȚII CIVILE SRL din bunul imobil identificat cu număr cadastral 32067, înscris în Cartea Funciară nr. 32067 a localității Murighiol, județ Tulcea, loc. Uzlina, situat în Loc. Uzlina, Jud. Tulcea, ce include:

  • cota de 50% din terenul cu o suprafață de 430,5 mp (din măsurători) cu număr cadastral 32067 și
  • cota de 50% din construcția – casa de vacanță tip A – căsuța nr. 5 – număr cadastral 32067-C1, cu o suprafață construită la sol de 91 mp.

Societatea ACMS CONSTRUCȚII CIVILE SRL deține imobilul anterior prezentat împreună cu societatea ACMS GENERAL CONTRACTOR SRL, cota indiviză a ACMS CONSTRUCȚII CIVILE ce face obiectul procedurii de vânzare fiind de 50%.

Prețul de pornire a licitației pentru Lotul 2 este de 15.075 EUR exclusiv TVA.

Licitația va avea loc în data de 17 martie 2021, ora 12:00, la sediul Lichidatorului judiciar din Piața Charles de Gaulle nr. 13, et. 3, sector 1, București.

Garanţia de participare la ședința de licitație este de 10% din preţul de pornire a licitației și se depune direct în contul societății ACMS CONSTRUCȚII CIVILE SRL deschis la banca RAIFFEISEN BANK SA, IBAN: RO61 RZBR 0000 0600 2092 6172. Documentaţia de înscriere la licitaţie va trebui depusă cu cel puţin 24 de ore înainte de data fixată pentru desfășurarea acesteia. Detaliile cu privire la activele cuprinse în Lotul 2 ce fac obiectul vânzării și condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească ofertanţii pentru participarea la licitaţie sunt precizate în Regulamentul de vânzare.

În cazul în care Lotul 2 nu va fi vândut în cadrul acestei şedinţe de licitaţie din data de 17 martie 2021, o nouă şedinţă de licitaţie va fi organizată, în aceleaşi condiţii, în aceeaşi locaţie şi la aceeași oră, în data de 31 martie 2021.

Persoanele interesate pot obţine informații suplimentare la sediul Lichidatorului judiciar, la adresa de e-mail office@edgeadvisors.ro și la numărul de telefon: 021.320.50.36.

  • 22 Feb, 2021
  • admin
  • 0 Comments

Share This Story

Categories