ANUNȚ DE LICITAȚIE – VALORIFICARE ÎN BLOC COTE PARTE HALĂ, TEREN ȘI BUNURI MOBILE – LOTUL 1 – 17.03.2021 ȘI 31.03.2021 – ACMS CONSTRUCȚII CIVILE SRL

22Feb2021

ANUNȚ DE LICITAȚIE – VALORIFICARE ÎN BLOC COTE PARTE HALĂ, TEREN ȘI BUNURI MOBILE – LOTUL 1 – 17.03.2021 ȘI 31.03.2021 – ACMS CONSTRUCȚII CIVILE SRL

ANUNȚ DE LICITAȚIE

 

Subscrisa EDGE BUSINESS RESTRUCTURING ADVISORS SPRL, în calitate de Lichidator judiciar al ACMS CONSTRUCȚII CIVILE SRL (în faliment) cu sediul în Bucureşti, Sector 1, Strada Grigore Gafencu Nr. 84A, Parterul Vilei C6, cod unic de înregistrare 31312967, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J40/2787/2013 organizează licitație publică deschisă, ascendentă cu strigare, cu respectarea prevederilor Legii nr. 85/2014 şi a Regulamentului de vânzare, pentru valorificarea Lotului 1 format din următoarele bunuri imobile și mobile:

 1. Cota parte deținută de societatea ACMS CONSTRUCȚII CIVILE SRL din imobilul identificat cu număr cadastral 227764, înscris în Cartea Funciară nr. 227764, situat în Bd. Basarabia nr. 256, Sector 3, București, ce include:
 • cota de 59,6% din terenul în suprafață de 6.220 mp cu nr. cadastral 227764 și
 • cota de 62,5% din construcția edificată pe acesta – Hala Ebos și Tratament termic – cu o suprafață construită de 4.778 mp, cu nr. cadastral 227764-C1 și
 • cota de 50% din podul rulant montat pe hală, ce se valorifică împreună cu hala. Valoarea podului rulant este inclusă în valoarea construcției. Podul rulant este uzat, dar funcțional.

Societatea ACMS CONSTRUCȚII CIVILE SRL deține proprietățile anterior prezentate împreună cu societatea ACMS GENERAL CONTRACTOR SRL, cotele indivize ale ACMS CONSTRUCȚII CIVILE ce fac obiectul procedurii de vânzare fiind cele menționate mai sus.

 

 1. Cota parte de 50% deținută de societatea ACMS CONSTRUCȚII CIVILE SRL din imobilul cu număr cadastral 223134, înscris în Cartea Funciară nr. 223134, situat în Bd. Basarabia nr. 256, Sector 3, București, ce include:
 • cota de 50% din terenul în suprafață totală de 2001,54 mp – nr. cadastral 223134 și
 • cota de 50% din construcții neterminate, degradate, astfel:
 1. C153 – filtru argilă cu suprafața de 224,7 mp – nr. cadastral 223134-C1,
 2. C154 – decantor, cu suprafața de 174,41 mp – nr. cadastral 223134-C2,
 3. C155 – bazin decantor cu suprafața de 118,23 mp – nr. cadastral 223134-C3,
 4. C159 – decantor sablaj cu suprafață de 66,6 mp – nr. cadastral 223134-C4.

Societatea ACMS CONSTRUCȚII CIVILE SRL deține imobilul anterior prezentat împreună cu societatea ACMS GENERAL CONTRACTOR SRL, cota indiviză a ACMS CONSTRUCȚII CIVILE ce face obiectul procedurii de vânzare fiind de 50%.

 

 1. Cota parte de 50% aflată în patrimoniul societăţii ACMS CONSTRUCȚII CIVILE SRL din blocul bunurilor mobile ce cuprinde:
  1. DISPOZITIV DE RIDICAT – seturi de lanțuri și cârlige utilizate pentru ridicarea materialelor /echipamentelor pe șantiere de construcții;
  2. MONOGRINDA – ELECTROPALAN – dipozitiv de ridicat tip monogrindă Stahl ST 1005, SN 3107592, realizat 2006;
  3. DISPOZITIV INDOIT FIER BETON – Sirmex SP 36T, 2006, uzat, stare proastă;
  4. DISPOZITIV DE RIDICAT SARCINI – seturi de lanțuri și cârlige utilizate pentru ridicarea materialelor /echipamentelor pe șantiere de construcții.

 

 

Societatea ACMS CONSTRUCȚII CIVILE SRL deține bunurile mobile anterior prezentate împreună cu societatea ACMS GENERAL CONTRACTOR SRL, cota indiviză a ACMS CONSTRUCȚII CIVILE ce face obiectul procedurii de vânzare fiind de 50%.

 

Prețul de pornire a licitației pentru bunurile cuprinse în Lotul 1 este de 1.099.500 EUR exclusiv TVA. Valorificarea bunurilor aferente Lotului 1 se face doar în bloc.

Licitația va avea loc în data de 17 martie 2021, ora 11:00, la sediul Lichidatorului judiciar din Piața Charles de Gaulle nr. 13, et. 3, sector 1, București.

 

Garanţia de participare la ședința de licitație este de 10% din preţul de pornire a licitației și se depune direct în contul societății ACMS CONSTRUCȚII CIVILE SRL deschis la banca RAIFFEISEN BANK SA, IBAN: RO61 RZBR 0000 0600 2092 6172. Documentaţia de înscriere la licitaţie va trebui depusă cu cel puţin 24 de ore înainte de data fixată pentru desfășurarea acesteia. Detaliile cu privire la activele cuprinse în Lotul 1 ce fac obiectul vânzării și condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească ofertanţii pentru participarea la licitaţie sunt precizate în Regulamentul de vânzare.

În cazul în care Lotul 1 nu va fi vândut în cadrul acestei şedinţe de licitaţie din data de 17 martie 2021, o nouă şedinţă de licitaţie va fi organizată, în aceleaşi condiţii, în aceeaşi locaţie şi la aceeași oră, în data de 31 martie 2021.

Persoanele interesate pot obţine informații suplimentare la sediul Lichidatorului judiciar, la adresa de e-mail office@edgeadvisors.ro și la numărul de telefon: 021.320.50.36.

 

 • 22 Feb, 2021
 • admin
 • 0 Comments

Share This Story

Categories