ANUNȚ DE LICITAȚIE – VALORIFICARE ÎN BLOC COTE PARTE HALĂ, TEREN ȘI BUNURI MOBILE – LOTUL 1 – 20.07.2021, 27.07.2021–ACMS

25Iun2021

ANUNȚ DE LICITAȚIE – VALORIFICARE ÎN BLOC COTE PARTE HALĂ, TEREN ȘI BUNURI MOBILE – LOTUL 1 – 20.07.2021, 27.07.2021–ACMS

ANUNȚ DE LICITAȚIE

 

Subscrisa EDGE BUSINESS RESTRUCTURING ADVISORS SPRL, în calitate de Lichidator judiciar al ACMS CONSTRUCȚII CIVILE SRL (în faliment) cu sediul în Bucureşti, Sector 1, Strada Grigore Gafencu Nr. 84A, Parterul Vilei C6, cod unic de înregistrare 31312967, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J40/2787/2013 organizează licitație publică deschisă, ascendentă cu strigare, cu respectarea prevederilor Legii nr. 85/2014 şi a Regulamentului de vânzare, pentru valorificarea Lotului 1 format din următoarele bunuri imobile:

  1. a) cota de 25% deținută de societatea ACMS CONSTRUCȚII CIVILE SRL din terenul intravilan arabil cu o suprafață totală de 5.000 mp înscris în Cartea Funciară nr. 32066, identificat cu număr cadastral 32066, situat în Satul Uzlina, Comuna Murighiol, Județul Tulcea. Terenul este ocupat într-o proporție semnificativă de restaurantele și piscina complexului turistic Cormoran.

Dreptul de proprietate asupra terenului este deținut în cote indivize astfel:

– ½ – CORMORAN PROD IMPEX SA,

– ¼ – ACMS GENERAL CONTRACTOR SRL,

– ¼ – ACMS CONSTRUCȚII CIVILE SRL.

 

  1. b) cota de 25% deținută de societatea ACMS CONSTRUCȚII CIVILE SRL din terenul intravilan arabil cu o suprafață totală de 5.000 mp înscris în Cartea Funciară nr. 31794, identificat cu număr cadastral 31794, situat în Satul Uzlina, Comuna Murighiol, Județul Tulcea. Terenul este liber de construcții.

Dreptul de proprietate asupra terenului este deținut în cote indivize astfel:

– ½ – CORMORAN PROD IMPEX SA,

– ¼ – ACMS GENERAL CONTRACTOR SRL,

– ¼ – ACMS CONSTRUCȚII CIVILE SRL.

 

Prețul de pornire a licitației pentru bunurile cuprinse în Lotul 1 este de 16.500 EUR exclusiv TVA. Valorificarea bunurilor aferente Lotului 1 se face doar în bloc.

Licitația va avea loc în data de 20 iulie 2021, ora 11:00, la sediul Lichidatorului judiciar din Piața Charles de Gaulle nr. 13, et. 3, sector 1, București.

 

 

Garanţia de participare la ședința de licitație este de 10% din preţul de pornire a licitației și se depune direct în contul societății ACMS CONSTRUCȚII CIVILE SRL deschis la banca RAIFFEISEN BANK SA, IBAN: RO61 RZBR 0000 0600 2092 6172. Documentaţia de înscriere la licitaţie va trebui depusă cu cel puţin 24 de ore înainte de data fixată pentru desfășurarea acesteia. Detaliile cu privire la activele cuprinse în Lotul 1 ce fac obiectul vânzării și condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească ofertanţii pentru participarea la licitaţie sunt precizate în Regulamentul de vânzare.

În cazul în care Lotul 1 nu va fi vândut în cadrul şedinţei de licitaţie din data 20 iulie 2021, o nouă şedinţă de licitaţie va fi organizată, în aceleaşi condiţii, în aceeaşi locaţie şi la aceeași oră, în data de 27 iulie 2021.

Persoanele interesate pot obţine informații suplimentare la sediul Lichidatorului judiciar, la adresa de e-mail office@edgeadvisors.ro și la numărul de telefon: 021.320.50.36.

 

  • 25 Iun, 2021
  • admin
  • 0 Comments

Share This Story

Categories