ANUNȚ DE LICITAȚIE – VALORIFICARE ÎN BLOC LICENȚE SOFTWARE – LOTUL 3 – 28.04.2021 ȘI 12.05.2021 – BIT-BLOC SRL

05Apr2021

ANUNȚ DE LICITAȚIE – VALORIFICARE ÎN BLOC LICENȚE SOFTWARE – LOTUL 3 – 28.04.2021 ȘI 12.05.2021 – BIT-BLOC SRL

Subscrisa EDGE BUSINESS RESTRUCTURING ADVISORS SPRL, în calitate de Lichidator judiciar al BIT-BLOC SRL (în faliment), cu sediul social în București, str. Grigore Gafencu nr. 84 A, Vila C6 (fosta vilă E2), parter, cam. 3, sector 1, cod unic de înregistrare 22770809, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J40/21721/2007 organizează licitații publice deschise, ascendente cu strigare, cu respectarea prevederilor Legii nr. 85/2014 şi a Regulamentului de vânzare, pentru valorificarea următoarelor active aflate în proprietatea societății BIT-BLOC SRL:

Lotul 3 format din licențele software Office și Windows aflate în patrimoniul societăţii BIT-BLOC SRL.

Nr. crt. Denumire activ Preț de pornire licitație (sume în RON exclusiv TVA)
1 CONNECT IT – LICENTA WINDOWS 7 PRO- 1 buc 10
2 CONNECT IT – LICENTA MICROSOFT- 1 buc 15
3 CONNECT IT – LICENTA WINDOWS 7 PRO- 1 buc 10
4 CONNECT IT – LICENTA WINDOWS 7 PRO 10
5 CONNECT IT – LICENTA OFFICE 2016 15
6 CONNECT IT – LICENTA OFFICE 2016 15
7 CONNECT IT – LICENTA OFFICE 2016 15
8 CONNECT IT – LICENTA WINDOWS 7 10
9 CONNECT IT PRO SRL LICENTA OFFICE 201 15
10 CONNECT IT PRO SRL LICENTA WINDOWS 7 10
  TOTAL 125

 

Prețul de pornire a licitației pentru Lotul 3 este de 125 RON exclusiv TVA. Valorificarea bunurilor aferente Lotului 3 se face doar în bloc.

Licitația va avea loc în data de 28 aprilie 2021, ora 13:00, la sediul Lichidatorului judiciar din Piața Charles de Gaulle nr. 13, et. 3, sector 1, București.

Garanţia de participare la ședința de licitație este de 10% din preţul de pornire a licitației și se depune direct în contul BIT-BLOC SRL deschis la banca RAIFFEISEN BANK SA, IBAN: RO80 RZBR 0000 0600 2123 3126. Documentaţia de înscriere la licitaţie va trebui depusă cu cel puţin 24 de ore înainte de data fixată pentru desfășurarea acesteia. Detaliile cu privire la activele ce fac obiectul vânzării și condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească ofertanţii pentru participarea la licitaţie sunt precizate în Regulamentul de vânzare.

În cazul în care Lotul 3 nu va fi vândut în cadrul şedinţei de licitaţie din data de 28 aprilie 2021, o nouă şedinţă de licitaţie va fi organizată, în aceleaşi condiţii, în aceeaşi locaţie şi la aceeași oră, în data de 12 mai 2021.

Persoanele interesate pot obţine informații suplimentare la sediul Lichidatorului judiciar, la adresa de e-mail office@edgeadvisors.ro și la numărul de telefon: 021.320.50.36.

 

  • 5 Apr, 2021
  • admin
  • 0 Comments

Share This Story

Categories