ANUNȚ DE LICITAȚIE – VÂNZARE ÎN BLOC BUNURI IMOBILE SIBIU – 28.01.2020 ȘI 04.02.2020 – EURO PENCILS SA

17Ian2020

ANUNȚ DE LICITAȚIE – VÂNZARE ÎN BLOC BUNURI IMOBILE SIBIU – 28.01.2020 ȘI 04.02.2020 – EURO PENCILS SA

ANUNȚ DE LICITAȚIE
Subscrisa, EDGE BUSINESS RESTRUCTURING ADVISORS S.P.R.L., înregistrată în Registrul Formelor de Organizare a Profesiei al U.N.P.I.R. sub nr. RFO II 0484, în calitate de Lichidator judiciar al societății EURO PENCILS S.A. (în faliment), având Codul unic de înregistrare 2454755, numărul de ordine în Registrul Comerțului J40/14706/2016, organizează licitație publică cu strigare, cu respectarea prevederilor Legii nr. 85/2014 şi a Regulamentului de vânzare, pentru valorificarea în bloc a următoarelor bunuri imobile situate în Sibiu, Str.Râului nr.30:
Nr. Crt Denumire Nr. Carte Funciara Nr. Topografic Suprafata teren (mp) Suprafata construita imobil (mp) Suprafata desfasura-ta imobil (mp)
1 Teren cu hala productie (P+2E) 103376 2690/1/1/1/1/3 1.602 1.602 4.806
2 Teren cu bloc administrativ (P+E) 104557 2690/1/1/1/1/2 975 974 1.948
3 Teren curte libera (incl.platforma betonata) 103130 2690/1/1/1/3 1.580 0 0
4 Teren cu hala productie (S+P+E)  103480 2690/1/1/1/2 indiviziune cotă 662/1132
5 Hala productie (S+P+E) – Subsol 103480 – C1 – U2 2690/1/1/1/2/I 192 314 314
6 Hala productie (S+P+E) – Parter 103480 – C1 – U1 2690/1/1/1/2/II 470 1.132 1.132
7 Teren curte libera 104569 2690/1/2/2 104 0 0
8 Teren cu hala productie (P+E) –  104571 2690/1/3 indiviziune cotă 482/1664
9 Hala productie (P+E) – Parter 104571 – C1 -U1 2690/1/3/I 482 965 965
Licitația va avea loc în data de 28.01.2020, ora 12:00, la sediul lichidatorului judiciar din București, Piața Charles de Gaulle nr.13, etaj 3, sector 1.
Prețul de pornire a licitației este de 1.630.000 EUR (exclusiv TVA), iar pasul de licitație este de 5% aplicat la prețul de pornire al licitației.
Garanţia de participare este de 10% din preţul de pornire al blocului bunurilor care fac obiectul licitației și va fi achitată în echivalent RON la data plății, în contul societății EURO PENCILS S.A. (în faliment) – RO24 BREL 0002 0014 7718 0100. Constituirea garanției de participare, depunerea documentelor de înscriere la licitație și semnarea Acordului de acceptare a prevederilor Regulamentul de vânzare reprezintă condiții obligatorii pentru participarea la licitație.
Documentaţia de înscriere la licitaţie va trebui depusă cu cel puţin 24 de ore înainte de data fixată pentru desfășurarea acesteia. Detaliile cu privire la bunurile care fac obiectul vânzării și condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească ofertanţii pentru participarea la licitaţie sunt prezentate în Regulamentul de vânzare, care poate fi obținut în urma transmiterii unei solicitări scrise către Lichidatorul judiciar.
În cazul în care bunurile care fac obiectul licitaţiei nu vor fi vândute în cadrul acestei şedinţe de licitaţie, o nouă şedinţă de licitaţie va fi organizată, în data de 04.02.2020,
ora 12:00, la sediul Lichidatorului judiciar din București, Piața Charles de Gaulle nr.13, et.3, sector 1.
Persoanele interesate pot obţine informații suplimentare la sediul Lichidatorului judiciar, la adresa de e-mail office@edgeadvisors.ro și la numărul de telefon: 021 320 50 36.
  • 17 Ian, 2020
  • admin
  • 0 Comments

Share This Story

17Ian2020

ANUNȚ DE LICITAȚIE – VÂNZARE ÎN BLOC BUNURI IMOBILE SIBIU – 28.01.2020 ȘI 04.02.2020 – EURO PENCILS SA

ANUNȚ DE LICITAȚIE
Subscrisa, EDGE BUSINESS RESTRUCTURING ADVISORS S.P.R.L., înregistrată în Registrul Formelor de Organizare a Profesiei al U.N.P.I.R. sub nr. RFO II 0484, în calitate de Lichidator judiciar al societății EURO PENCILS S.A. (în faliment), având Codul unic de înregistrare 2454755, numărul de ordine în Registrul Comerțului J40/14706/2016, organizează licitație publică cu strigare, cu respectarea prevederilor Legii nr. 85/2014 şi a Regulamentului de vânzare, pentru valorificarea în bloc a următoarelor bunuri imobile situate în Sibiu, Str.Râului nr.30:
Nr. Crt Denumire Nr. Carte Funciara Nr. Topografic Suprafata teren (mp) Suprafata construita imobil (mp) Suprafata desfasura-ta imobil (mp)
1 Teren cu hala productie (P+2E) 103376 2690/1/1/1/1/3 1.602 1.602 4.806
2 Teren cu bloc administrativ (P+E) 104557 2690/1/1/1/1/2 975 974 1.948
3 Teren curte libera (incl.platforma betonata) 103130 2690/1/1/1/3 1.580 0 0
4 Teren cu hala productie (S+P+E)  103480 2690/1/1/1/2 indiviziune cotă 662/1132
5 Hala productie (S+P+E) – Subsol 103480 – C1 – U2 2690/1/1/1/2/I 192 314 314
6 Hala productie (S+P+E) – Parter 103480 – C1 – U1 2690/1/1/1/2/II 470 1.132 1.132
7 Teren curte libera 104569 2690/1/2/2 104 0 0
8 Teren cu hala productie (P+E) –  104571 2690/1/3 indiviziune cotă 482/1664
9 Hala productie (P+E) – Parter 104571 – C1 -U1 2690/1/3/I 482 965 965
Licitația va avea loc în data de 28.01.2020, ora 12:00, la sediul lichidatorului judiciar din București, Piața Charles de Gaulle nr.13, etaj 3, sector 1.
Prețul de pornire a licitației este de 1.630.000 EUR (exclusiv TVA), iar pasul de licitație este de 5% aplicat la prețul de pornire al licitației.
Garanţia de participare este de 10% din preţul de pornire al blocului bunurilor care fac obiectul licitației și va fi achitată în echivalent RON la data plății, în contul societății EURO PENCILS S.A. (în faliment) – RO24 BREL 0002 0014 7718 0100. Constituirea garanției de participare, depunerea documentelor de înscriere la licitație și semnarea Acordului de acceptare a prevederilor Regulamentul de vânzare reprezintă condiții obligatorii pentru participarea la licitație.
Documentaţia de înscriere la licitaţie va trebui depusă cu cel puţin 24 de ore înainte de data fixată pentru desfășurarea acesteia. Detaliile cu privire la bunurile care fac obiectul vânzării și condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească ofertanţii pentru participarea la licitaţie sunt prezentate în Regulamentul de vânzare, care poate fi obținut în urma transmiterii unei solicitări scrise către Lichidatorul judiciar.
În cazul în care bunurile care fac obiectul licitaţiei nu vor fi vândute în cadrul acestei şedinţe de licitaţie, o nouă şedinţă de licitaţie va fi organizată, în data de 04.02.2020,
ora 12:00, la sediul Lichidatorului judiciar din București, Piața Charles de Gaulle nr.13, et.3, sector 1.
Persoanele interesate pot obţine informații suplimentare la sediul Lichidatorului judiciar, la adresa de e-mail office@edgeadvisors.ro și la numărul de telefon: 021 320 50 36.
  • 17 Ian, 2020
  • admin
  • 0 Comments

Share This Story

Categories