Anunț licitație – 2 terenuri in bloc – Pipera, IF – 09.03.2020 – EFTHYMIOU S.R.L. (în faliment)

17Feb2020

Anunț licitație – 2 terenuri in bloc – Pipera, IF – 09.03.2020 – EFTHYMIOU S.R.L. (în faliment)

Subscrisa EDGE BUSINESS RESTRUCTURING ADVISORS S.P.R.L., în calitate de Lichidatorul judiciar al EFTHYMIOU S.R.L. (în faliment), cu sediul social în Bucureşti Sector 1, Str. Intrarea Catedrei, nr. 29, camera 3, etaj parter, ap. 1, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J40/11799/2005, cod unic de înregistrare 17752172, organizează licitație publică deschisă, ascendentă cu strigare, cu respectarea prevederilor Legii nr. 85/2014 şi a Regulamentului de vânzare, pentru valorificarea în bloc a următoarelor active situate în sat Pipera, oraș Voluntari (zona Radio Far), Județul Ilfov:
1. Teren tarla 26/2, parcela 455/11, în suprafață de 6.084 mp, identificat cu număr cadastral 3328.
2. Teren tarla 26/2, parcela 455/10, în suprafață de 3.000 mp, identificat cu număr cadastral 3327/1.
Prețul de pornire al licitației pentru cele două loturi de teren în suprafaţă totală de 9.084 mp este de 294.000 EUR exclusiv TVA.
Licitatia va avea loc în data de 09.03.2020 ora 12:00, la sediul Lichidatorul judiciar din Piața Charles de Gaulle nr.13, et.3, sector 1, București.
Garanţia de participare la ședința de licitație este de 10% din preţul de pornire al licitației. Documentaţia de înscriere la licitaţie va trebui depusă cu cel puţin 24 de ore înainte de data fixată pentru desfășurarea acesteia. Detaliile cu privire la activele care fac obiectul vânzării și condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească ofertanţii pentru participarea la licitaţie sunt precizate în Regulamentul de vânzare.
În cazul în care bunurile care fac obiectul licitaţiei nu vor fi vândute în cadrul acestei şedinţe de licitaţie, se vor organiza noi ședințe de licitație, în aceleaşi condiţii, în aceeaşi locaţie şi la aceeaşi oră, în următoarele date: 16.03.2020; 23.03.2020; 30.03.2020 și 06.04.2020.
Persoanele interesate pot obţine informații suplimentare la sediul Lichidatorului judiciar, la adresa de e-mail office@edgeadvisors.ro și la numărul de telefon: 021.320.50.36.
  • 17 Feb, 2020
  • admin
  • 0 Comments

Share This Story

Categories