Anunț licitație Distribuție Muntenia Carn S.A.

17Apr2018

Anunț licitație Distribuție Muntenia Carn S.A.

ANUNȚ DE LICITAȚIE
Subscrisa EDGE BUSINESS RESTRUCTURING ADVISORS S.P.R.L., în calitate de Lichidator judiciar al DISTRIBUȚIE MUNTENIA CARN S.A. (în faliment) cu sediul în Loc. Lumina, Șos. Tulcei nr. 148, Biroul nr. 6, Județ Constanța, cod unic de înregistrare 30282086, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J13/1203/2012 organizează licitație publică deschisă, ascendentă cu strigare, cu respectarea prevederilor Legii nr. 85/2014 şi a Regulamentului de vânzare, pentru valorificarea bunului imobil format din construcțiile aflate în proprietatea societății DISTRIBUȚIE MUNTENIA CARN S.A. amplasate în Mun. Constanța, Bulevardul I. C. Brătianu nr. 248, Jud. Constanța.
Prețul de pornire a licitației este de 6.763 EUR exclusiv TVA.
Licitația va avea loc în data de 10.05.2018, ora 11:00, la sediul Lichidatorului judiciar din Piața Charles de Gaulle nr. 13, et. 3, sector 1, București.
Garanţia de participare la ședința de licitație este de 10% din preţul de pornire a licitației. Documentaţia de înscriere la licitaţie va trebui depusă cu cel puţin 24 de ore înainte de data fixată pentru desfășurarea acesteia. Detaliile cu privire la activul care face obiectul vânzării și condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească ofertanţii pentru participarea la licitaţie sunt precizate în Regulamentul de vânzare.
În cazul în care bunul care face obiectul licitaţiei nu va fi vândut în cadrul acestei şedinţe de licitaţie, noi şedinţe de licitaţie vor fi organizate, în aceleaşi condiţii, în aceeaşi locaţie şi la aceeaşi oră, în datele de 17.05.2018 și 24.05.2018 până la valorificarea imobilului.
Persoanele interesate pot obţine informații suplimentare la sediul Lichidatorului judiciar, la adresa de e-mail office@edgeadvisors.ro și la numărul de telefon: 021.320.50.36.
  • 17 Apr, 2018
  • admin
  • 0 Comments

Share This Story

Categories