ANUNȚ LICITAȚIE – TEREN 5.430MP PIPERA – 10.11.2021 – EFHTYMIOU

18Oct2021

ANUNȚ LICITAȚIE – TEREN 5.430MP PIPERA – 10.11.2021 – EFHTYMIOU

ANUNȚ DE LICITAȚIE

 

 

Subscrisa EDGE BUSINESS RESTRUCTURING ADVISORS S.P.R.L., în calitate de Lichidator judiciar al EFTHYMIOU S.R.L. (în faliment), cu sediul social în Bucureşti Sector 1, Str. Intrarea Catedrei, nr. 29, camera 3, etaj parter, ap. 1, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J40/11799/2005, cod unic de înregistrare 17752172, organizează licitație publică deschisă, ascendentă cu strigare, cu respectarea prevederilor Legii nr. 85/2014 şi a Regulamentului de vânzare, pentru valorificarea următorului activ situat în șos. Pipera Tunari, oraș Voluntari (zona rond OMV), Județul Ilfov:

 

Lot 1: Teren intravilan liber de construcții, în suprafață de 5.430 mp, identificat cu număr cadastral 3579/25/2/1 înscris în Cartea Funciară nr. 108507.

 

Prețul de pornire a licitației este de 1.520.000 EUR exclusiv TVA.

 

Licitația va avea loc în data de 10 noiembrie 2021 ora 13:00, la sediul Lichidatorul judiciar din Piața Charles de Gaulle nr.13, et.3, sector 1, București.

 

Garanţia de participare la ședința de licitație este de 10% din preţul de pornire a licitației și se depune direct în contul EFTHYMIOU S.R.L. deschis la banca BRD Groupe Societe Generale, IBAN: RO91 BRDE 445S V476 3503 4450.

 

Documentaţia de înscriere la licitaţie va trebui depusă cu cel puţin 24 de ore înainte de data fixată pentru desfășurarea acesteia. Detaliile cu privire la activul care face obiectul vânzării și condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească ofertanţii pentru participarea la licitaţie sunt precizate în Regulamentul de vânzare.

 

Persoanele interesate pot obţine informații suplimentare la sediul Lichidatorului judiciar, la adresa de e-mail office@edgeadvisors.ro și la numărul de telefon: 021.320.50.36.

 

  • 18 Oct, 2021
  • admin
  • 0 Comments

Share This Story

18Oct2021

ANUNȚ LICITAȚIE – TEREN 5.430MP PIPERA – 10.11.2021 – EFHTYMIOU

ANUNȚ DE LICITAȚIE

 

 

Subscrisa EDGE BUSINESS RESTRUCTURING ADVISORS S.P.R.L., în calitate de Lichidator judiciar al EFTHYMIOU S.R.L. (în faliment), cu sediul social în Bucureşti Sector 1, Str. Intrarea Catedrei, nr. 29, camera 3, etaj parter, ap. 1, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J40/11799/2005, cod unic de înregistrare 17752172, organizează licitație publică deschisă, ascendentă cu strigare, cu respectarea prevederilor Legii nr. 85/2014 şi a Regulamentului de vânzare, pentru valorificarea următorului activ situat în șos. Pipera Tunari, oraș Voluntari (zona rond OMV), Județul Ilfov:

 

Lot 1: Teren intravilan liber de construcții, în suprafață de 5.430 mp, identificat cu număr cadastral 3579/25/2/1 înscris în Cartea Funciară nr. 108507.

 

Prețul de pornire a licitației este de 1.520.000 EUR exclusiv TVA.

 

Licitația va avea loc în data de 10 noiembrie 2021 ora 13:00, la sediul Lichidatorul judiciar din Piața Charles de Gaulle nr.13, et.3, sector 1, București.

 

Garanţia de participare la ședința de licitație este de 10% din preţul de pornire a licitației și se depune direct în contul EFTHYMIOU S.R.L. deschis la banca BRD Groupe Societe Generale, IBAN: RO91 BRDE 445S V476 3503 4450.

 

Documentaţia de înscriere la licitaţie va trebui depusă cu cel puţin 24 de ore înainte de data fixată pentru desfășurarea acesteia. Detaliile cu privire la activul care face obiectul vânzării și condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească ofertanţii pentru participarea la licitaţie sunt precizate în Regulamentul de vânzare.

 

Persoanele interesate pot obţine informații suplimentare la sediul Lichidatorului judiciar, la adresa de e-mail office@edgeadvisors.ro și la numărul de telefon: 021.320.50.36.

 

  • 18 Oct, 2021
  • admin
  • 0 Comments

Share This Story

Categories