ANUNȚ DE LICITAȚIE – 04.09.2019 și 11.09.2019 – GEPETO IMPEX SA (în reorganizare judiciară)

13Aug2019

ANUNȚ DE LICITAȚIE – 04.09.2019 și 11.09.2019 – GEPETO IMPEX SA (în reorganizare judiciară)

ANUNȚ DE LICITAȚIE
Subscrisa, EDGE BUSINESS RESTRUCTURING ADVISORS S.P.R.L., înregistrată în Registrul Formelor de Organizare a Profesiei al U.N.P.I.R. sub nr. RFO II 0484, în calitate de Administrator judiciar al GEPETO IMPEX SA (în reorganizare judiciară) cu sediul social în Sat Lumina, Comuna Lumina, Str. Tulcei Nr. 148, Județ Constanţa, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J13/2181/1998, cod unic de înregistrare 11034874,
organizează licitație publică cu strigare, cu respectarea prevederilor Legii nr. 85/2014 şi a Regulamentului de vânzare, pentru valorificarea individuală a următoarelor bunuri imobile aflate în patrimoniul societății GEPETO IMPEX SA:
• imobil situat în Piața Agroalimentară Tomis Nord, Mun. Constanța, Jud. Constanța, compus din teren intravilan în suprafață de 29,68 mp și spațiul comercial 1, cu suprafața utilă de 26 mp, înregistrat cu număr cadastral 2924/2 și intabulat în Cartea Funciară nr. 143992 a localității Constanța, preţul de pornire a licitaţiei este de 83.200 Euro fără TVA și
• imobil situat în Piața Agroalimentară Tomis Nord (Cireșica), Mun. Constanța, Jud. Constanța, compus din teren intravilan în suprafață de 28,83 mp, înregistrat cu număr cadastral 2924/1/s și intabulat în Cartea Funciară Specială nr. 14 a localității Constanța și spațiul comercial 2, cu suprafața utilă de 25,66 mp, înregistrat cu număr cadastral 2924/1 și intabulat în Cartea Funciară nr. 6048 a localității Constanța, preţul de pornire a licitaţiei este de 76.980 Euro fără TVA.
Licitatia va avea loc în data de 04.09.2019, ora 11:00, la sediul Administratorului judiciar din Piața Charles de Gaulle nr. 13, et. 3, sector 1, București.
Garanţia de participare este de 10% din preţul de pornire pentru activele care fac obiectul licitației. Constituirea garanției de participare, depunerea documentelor de participare la licitație și semnarea Acordului de acceptare a prevederilor Regulamentului de vânzare reprezintă condiții obligatorii pentru participarea la licitație.
Documentaţia de înscriere la licitaţie va trebui depusă cu cel puţin 24 de ore înainte de data fixată pentru desfășurarea acesteia. Detaliile cu privire la activele care fac obiectul vânzării și condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească ofertanţii pentru participarea la licitaţie sunt precizate în Regulamentul de vânzare.
În cazul în care bunurile care fac obiectul licitaţiei nu vor fi vândute în cadrul acestei şedinţe de licitaţie, Administratorul judiciar va organiza alte două şedinţe de licitaţii, în aceleaşi condiţii, în aceeaşi locaţie şi la aceeaşi oră, în data de 11.09.2019 și în data de 18.09.2019.
Persoanele interesate pot obţine informații suplimentare la sediul Administratorului judiciar, la adresa de e-mail office@edgeadvisors.ro

  • 13 Aug, 2019
  • admin
  • 0 Comments

Share This Story

Categories