ANUNȚ DE LICITAȚIE – APLAST SRL

31May2018

ANUNȚ DE LICITAȚIE – APLAST SRL

Subscrisa, EDGE BUSINESS RESTRUCTURING ADVISORS SPRL, înregistrată în Registrul Formelor de Organizare a Profesiei al UNPIR sub nr. RFO II 0484, în calitate de Lichidator judiciar al APLAST SRL (în faliment) cu sediul social în Comuna Ceptura, Sat Ceptura de Jos, Județ Prahova, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J26/655/2000, cod unic de înregistrare 13196988,
organizează licitație publică cu strigare, cu respectarea prevederilor Legii nr. 85/2014 şi a Regulamentului de vânzare, pentru valorificarea creanțelor aflate în patrimoniul societății APLAST SRL (în faliment) împotriva societății GLASS DISTRICT SRL în valoare de 5.946.578,93 RON cu sediul social în Comuna Ceptura, Sat Ceptura de Jos, clădirea administrativă Aplast, Et. 2, Biroul 23, Județ Prahova, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J29/247/2011, cod unic de înregistrare 28071001.
Prețul de pornire a licitației este de 5.946.578,93 RON.
Licitatia va avea loc în data de 26.06.2018, ora 11:00, la sediul Lichidatorului judiciar din Piața Charles de Gaulle nr. 13, et. 3, sector 1, București.
Garanţia de participare este de 10% din preţul de pornire a licitației. Constituirea garanției de participare, depunerea documentelor de participare la licitație și semnarea Acordului de acceptare a prevederilor Regulamentului de vânzare reprezintă condiții obligatorii pentru participarea la licitație.
Documentaţia de înscriere la licitaţie va trebui depusă cu cel puţin 24 de ore înainte de data fixată pentru desfășurarea acesteia. Detaliile cu privire la activele care fac obiectul vânzării și condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească ofertanţii pentru participarea la licitaţie sunt precizate în Regulamentul de vânzare.
Persoanele interesate pot obţine informații suplimentare la sediul Lichidatorului judiciar, la adresa de e-mail office@edgeadvisors.ro și la numărul de telefon: 021.320.50.36.

  • 31 May, 2018
  • admin
  • 0 Comments

Share This Story

Categories