ANUNȚ DE LICITAȚIE – Imobil Brașov, ALKEDIA IMOBILIARE SRL – 22.02.2019

06Feb2019

ANUNȚ DE LICITAȚIE – Imobil Brașov, ALKEDIA IMOBILIARE SRL – 22.02.2019

Subscrisa, EDGE BUSINESS RESTRUCTURING ADVISORS S.P.R.L., înregistrată în Registrul Formelor de Organizare a Profesiei al U.N.P.I.R. sub nr. RFO II 0484, în calitate de lichidator judiciar al societății ALKEDIA IMOBILIARE SRL (în faliment), înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J23/1465/2004, având cod unic de înregistrare 15865248,
organizează licitație publică cu strigare, ascendentă, cu respectarea prevederilor Legii nr. 85/2014 şi a Regulamentului de vânzare, pentru valorificarea bunului imobil situat în Brașov, Str.Stejerișului nr.18A, bl.9, et.5, Jud. Brașov, compus din Apartamentul nr.51, împreună cu loc de parcare și boxă.
Bunul imobil este înscris în Cartea Funciară nr.119028-C1-U52 Brașov, având nr. cadastral 119028-C1-U52. Locul de parcare și boxa sunt înscrise în Cartea Funciară nr.119028 Brașov. Apartamentul are o suprafață utilă de 179,00 mp, cote părți comune de 9,05 mp și cotă teren 9,05 mp.
Licitația va avea loc în data de 22.02.2019, ora 12:00, la sediul Lichidatorului judiciar din Piața Charles de Gaulle nr. 13, et. 3, sector 1, București, având un preț de pornire de 432.000 EUR (exclusiv TVA) și pas de licitație de 5.000 EUR.
Garanţia de participare, în cuantum de 10% din preţul de pornire a licitației, poate fi achitată prin virament, în contul unic de insolvență al societății ALKEDIA IMOBILIARE SRL. Constituirea garanției de participare, depunerea documentelor de participare la licitație și semnarea Acordului de acceptare a prevederilor Regulamentul de vânzare, în forma prevăzută în Anexa la Regulamentul de vânzare, reprezintă condiții obligatorii pentru participarea la licitație.
La data publicării prezentului anunț de licitație, bunul imobil ce face obiectul licitației face obiectul unui contract de închiriere către o persoană juridică.
Documentaţia de înscriere la licitaţie va trebui depusă cu cel puţin 24 de ore înainte de data fixată pentru desfășurarea acesteia. Detaliile cu privire la bunul care face obiectul vânzării și condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească ofertanţii pentru participarea la licitaţie sunt precizate în Regulamentul de vânzare.
În cazul în care bunul imobil care face obiectul licitaţiei nu va fi vândut în cadrul acestei şedinţe de licitaţie, o nouă şedinţă de licitaţie va fi organizată, în aceleaşi condiţii, la aceeaşi locaţie, la data de 13.03.2019, ora 12:00.
Persoanele interesate pot obţine informații suplimentare la sediul Lichidatorului judiciar, la adresa de e-mail office@edgeadvisors.ro și la numărul de telefon: 021 3205036.
  • 6 Feb, 2019
  • admin
  • 0 Comments

Share This Story

Categories