ANUNȚ DE LICITAȚIE – VALORIFICARE INDIVIDUALĂ 8 LOTURI DE TEREN, CORBEANCA, SAT PETREȘTI – EFTHYMIOU SRL

16Nov2020

ANUNȚ DE LICITAȚIE – VALORIFICARE INDIVIDUALĂ 8 LOTURI DE TEREN, CORBEANCA, SAT PETREȘTI – EFTHYMIOU SRL

ANUNȚ DE LICITAȚIE

Subscrisa EDGE BUSINESS RESTRUCTURING ADVISORS S.P.R.L., în calitate de Lichidator judiciar al EFTHYMIOU S.R.L. (în faliment), cu sediul social în Bucureşti Sector 1, Str. Intrarea Catedrei, nr. 29, camera 3, etaj parter, ap. 1, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J40/11799/2005, cod unic de înregistrare 17752172, organizează ședințe de licitație publică deschisă, ascendentă cu strigare, cu respectarea prevederilor Legii nr. 85/2014 şi a Regulamentului de vânzare, pentru valorificarea individuală a următorelor active situate în Șos. Unirii, Sat Petrești, Comuna Corbeanca, Județul Ilfov:

Nr. Crt. Imobil Suprafață (mp) Număr cadastral Preț pornire licitație EUR (exclusiv TVA) Ora licitației
1 Teren intravilan, Lot 2 535 110602 50.000 10:00
2 Teren intravilan, Lot 3 456 110603 45.000 11:00
3 Teren intravilan, Lot 4 456 110604 45.000 12:00
4 Teren intravilan, Lot 5 456 110605 45.000 13:00
5 Teren intravilan, Lot 6 + Construcție neterminată 456 110606 60.000 14:00
6 Teren intravilan, Lot 7 + Construcție neterminată 564 110607 59.400 15:00
7 Teren intravilan, Lot 8 923 110608 75.000 16:00
8 Teren intravilan, Lot 9, funcțiune – drum de acces 735 110609 Valoarea lotului 9 este inclusă în valoarea loturilor 2-8
Fiecare lot de teren se vinde împreună cu cotă indiviză din lotul 9 (drum de acces), nr. cadastral 110609.
Prețul de pornire al licitației pentru loturile de teren prezentate este în EURO și nu conține TVA.
Licitațiile vor avea loc în data de 08.12.2020, la orele prezentate în tabelul de mai sus, la sediul Lichidatorului judiciar din Piața Charles de Gaulle nr.13, et.3, sector 1, București.
Garanţia de participare la ședința de licitație este de 10% din preţul de pornire al licitației. Documentaţia de înscriere la licitaţie va trebui depusă la sediul Lichidatorului judiciar cu cel puţin 24 de ore înainte de data fixată pentru desfășurarea acesteia. Detaliile cu privire la activele care fac obiectul vânzării și condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească ofertanţii pentru participarea la licitaţie sunt precizate în Regulamentul de vânzare.
În cazul în care bunurile care fac obiectul licitațiilor nu vor fi vândute în cadrul ședințelor de licitație din data de 08.12.2020, se vor organiza noi ședințe de licitație, în aceleași condiții, în aceeași locație și la aceleași ore, în următoarele date: 15.12.2020, 05.01.2021,12.01.2021, 19.01.2021.
Persoanele interesate pot obţine informații suplimentare la sediul Lichidatorului judiciar, la adresa de e-mail office@edgeadvisors.ro și la numărul de telefon: 021.320.50.36.

  • 16 Nov, 2020
  • admin
  • 0 Comments

Share This Story

Categories