ANUNȚ LICITAȚIE APLAST

02Feb2017

ANUNȚ LICITAȚIE APLAST

Subscrisa, EDGE BUSINESS RESTRUCTURING ADVISORS S.P.R.L., înregistrată în Registrul Formelor de Organizare a Profesiei al U.N.P.I.R. sub nr. RFO II 0484, în calitate de Lichidator judiciar al APLAST SRL (în faliment) cu sediul social în Comuna Ceptura, Sat Ceptura de Jos, Județ Prahova, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J26/655/2000, cod unic de înregistrare 13196988,organizează licitație publică cu strigare, cu respectarea prevederilor Legii nr. 85/2014 şi a Regulamentului de vânzare, pentru valorificarea următoarelor active aflate în patrimoniul societății APLAST SRL (în faliment):

I. Lot 1: Activul funcţional format din:

1. Fabrica producătoare de geamuri termopane şi sticlă APLAST SRL situată în satul Ceptura de Jos, comuna Ceptura, județul Prahova;
2. Utilajele tehnologice destinate activității de producție;
3. Mijloacele de transport aflate în patrimoniul societăţii APLAST SRL;
4. Alte mijloace fixe de natură: birotică, mobilier, aparatură, echipament de protecție.

Prețul de pornire a licitației pentru activul funcţional este de 5.064.416,50 EUR exclusiv TVA, format din:

1. 3.009.000 EUR exclusiv TVA pentru fabrica producătoare de geamuri termopane şi sticlă APLAST SRL;
2. 1.847.254,50 EUR exclusiv TVA pentru utilajele tehnologice destinate activității de producție;
3. 67.650 EUR exclusiv TVA pentru mijloacele de transport aflate în patrimoniul societăţii APLAST SRL;
4. 140.512 EUR exclusiv TVA pentru alte mijloace fixe de natură: birotică, mobilier, aparatură, echipament de protecție.

 II. Lot 2: Teren liber de construcţii, extravilan, în suprafaţă de 8.100 mp, situat în satul Ceptura de Jos, comuna Ceptura, judeţul Prahova cu acces secundar din DJ102N.

Prețul de pornire a licitației pentru terenul în suprafaţă de 8.100 mp este de 48.600 EUR exclusiv TVA.

III. Lot 3: Teren liber de construcţii, extravilan, în suprafaţă de 10.000 mp, localizat în T69, Parcela F910, Satul Nou, comuna Halchiu, judeţul Braşov cu acces dispre estul proprietăţii prin DN13 (dinspre Braşov) şi DJ112C (ce leagă DN13 cu Halchiu, Dumbrăviţa şi DN1).

Prețul de pornire a licitației pentru terenul în suprafaţă de 10.000 mp este de 40.000 EUR exclusiv TVA.

IV. Lot 4: Linia de producţie sticlă din cadrul secţiei producătoare de sticlă de la Ceptura de Jos, comuna Ceptura, judeţul Prahova.

Prețul de pornire a licitației pentru linia de producţie sticlă este de 357.931 EUR exclusiv TVA.

V. Lot 5: Linia automatizată de producere geam termoizolant din cadrul secţiei producătoare de sticlă de la Ceptura de Jos, comuna Ceptura, judeţul Prahova.

Prețul de pornire a licitației pentru linia automatizată de producere geam termoizolant este de 130.369EURexclusiv TVA.

VI. Lot 6: Linia de fabricaţie ferestre – rame din cadrul secţiei PVC de la Ceptura de Jos, comuna Ceptura, judeţul Prahova.

Prețul de pornire a licitației pentru linia de fabricaţie ferestre – rame din cadrul secţiei PVC este de 50.485 EURexclusiv TVA.

VII. Lot 7: Linia de fabricaţie ferestre PVC din cadrul secţiei PVC 2 din comuna1 Decembrie, judeţul Ilfov.

Prețul de pornire a licitației pentru linia de fabricaţie ferestre PVC din cadrul secţiei PVC 2 este de 114.703,50  EURexclusiv TVA.

Licitatia va avea loc în data de 04.04.2016, ora 11:00, la sediul Lichidatorului judiciar din Piața Charles de Gaulle nr.13, et.3, sector 1, București.

Garanţia de participare este de 10% plus TVA din preţul de pornire pentru activele care fac obiectul licitației. Constituirea garanției de participare, depunerea documentelor de participare la licitație și semnarea Acordului de acceptare a prevederilor Regulamentului de vânzare reprezintă condiții obligatorii pentru participarea la licitație.

Documentaţia de înscriere la licitaţie va trebui depusă cu cel puţin 24 de ore înainte de data fixată pentru desfășurarea acesteia. Detaliile cu privire la activele care fac obiectul vânzării și condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească ofertanţii pentru participarea la licitaţie sunt precizate în Regulamentul de vânzare.

În cazul în care bunurile care fac obiectul licitaţiei nu vor fi vândute în cadrul acestei şedinţe de licitaţie, o nouă şedinţă de licitaţie va fi organizată, în aceleaşi condiţii, în aceeaşi locaţie şi la aceeaşi oră, în data de 04.05.2016.

Persoanele interesate pot obţine informații suplimentare la sediul Lichidatorului judiciar, la adresa de e-mail office@edgeadvisors.ro și la numărul de telefon: 021.320.50.36.

Anunt-Licitatie-Aplast

  • 2 Feb, 2017
  • admin
  • 0 Comments

Share This Story

Categories