LICITATIE TEREN AGRICOL – COMUNA TOPRAISAR, JUDEȚ CONSTANȚA Euro Gepeto SA

14Dec2017

LICITATIE TEREN AGRICOL – COMUNA TOPRAISAR, JUDEȚ CONSTANȚA Euro Gepeto SA

ANUNȚ DE LICITAȚIE

Subscrisa EDGE BUSINESS RESTRUCTURING ADVISORS S.P.R.L., în calitate de Lichidator judiciar al EURO GEPETO S.A. (în faliment) cu sediul în Loc. Lumina, Șos. Tulcei nr. 148, Biroul nr. 1, Județ Constanța, cod unic de înregistrare 17813300, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J13/2415/2005 organizează licitație publică deschisă, ascendentă cu strigare, cu respectarea prevederilor Legii nr. 85/2014 şi a Regulamentului de vânzare, pentru valorificarea bunului imobil reprezentând terenul extravilan arabil – parcela A34/7, tarla 7 – situat în sat Straja, comuna Topraisar, județul Constanța, în suprafață de 70.000 mp, identificat cu număr cadastral 101364.
Prețul de pornire a licitației este de 35.000 EUR exclusiv TVA.
Licitația va avea loc în data de 11.01.2018, ora 11:00, la sediul Lichidatorului judiciar din Piața Charles de Gaulle nr. 13, et. 3, sector 1, București.
Garanţia de participare la ședința de licitație este de 10% din preţul de pornire a licitației. Documentaţia de înscriere la licitaţie va trebui depusă cu cel puţin 24 de ore înainte de data fixată pentru desfășurarea acesteia. Detaliile cu privire la activul care face obiectul vânzării și condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească ofertanţii pentru participarea la licitaţie sunt precizate în Regulamentul de vânzare.
În cazul în care bunul care face obiectul licitaţiei nu va fi vândut în cadrul acestei şedinţe de licitaţie, o nouă şedinţă de licitaţie va fi organizată, în aceleaşi condiţii, în aceeaşi locaţie şi la aceeaşi oră, în data de 26.01.2018.
Persoanele interesate pot obţine informații suplimentare la sediul Lichidatorului judiciar, la adresa de e-mail office@edgeadvisors.ro și la numărul de telefon: 021.320.50.36.

  • 14 Dec, 2017
  • admin
  • 0 Comments

Share This Story

Categories