VÂNZARE BUN IMOBIL -Municipiul Constanța – Distribuție Muntenia Carn SA

03Oct2017

VÂNZARE BUN IMOBIL -Municipiul Constanța – Distribuție Muntenia Carn SA

VÂNZARE BUN IMOBIL – Municipiul CONSTANȚA,
Bulevardul I. C. Brătianu nr. 248, Județ CONSTANȚA

1. AMPLASAMENT – LOCALIZARE

Bunul imobil supus valorificării este reprezentat de construcțiile aflate în proprietatea societății Distribuție Muntenia Carn SA și este amplasat în Mun. Constanța, Bulevardul I. C. Brătianu nr. 248, Jud. Constanța.
Construcțiile sunt situate în zona periferică din partea de vest a municipiului Constanța, la cca. 100 m de DN3, drum cu trafic auto intens. În zonă există hale industriale și terenuri libere.
Accesul în zonă se realizează pe străzi asfaltate.
2. DESCRIERE
Clădirile au fost edificate în jurul anului 1975. Construcțiile se află în stare avansată de degradare fiind neutilizate. Construcțiile sunt în conservare, fără utilități.
Bunul imobil supus valorificării este format din următoarele construcții:
C1 – Depozit îngrășăminte cu regim de înălțime P, identificat sub nr. cadastral 206659-C1,
Are ca soluție constructivă fundații din beton, suprastructură pe cadre metalice, închideri exterioare din zidărie de BCA, acoperiș cu ferme metalice și învelitoare din azbociment în mare parte lipsă.

C2 – Magazie materiale cu regim de înălțime P, identificată sub nr. cadastral 206659-C2,
Are ca soluție constructivă fundație din beton și suprastructură din zidărie de caramidă;
Nu dispune de acoperiș.
C3 – Atelier mecanic cu regim de înălțime P, identificat sub nr. cadastral 206659-C3,
Are ca soluție constructivă fundație din beton și suprastructură din zidărie de căramidă;
Nu dispune de acoperiș.
C6 – Cantina, identificată sub nr. cadastral 206659-C6,
Are ca soluție constructivă fundație din beton și suprastructură din zidărie de caramidă;
Nu dispune de acoperiș.
C7 – Platforma betonată, identificată sub nr. cadastral 206659-C7, având suprafața:
Construcțiile dispun de pereți tencuiți și parțial zugrăviți, fără tâmplării.
Construcțiile sunt edificate pe un teren în suprafață de 23.536 mp, identificat sub nr. Cadastral 206659, înscris în CF nr. 484227 a municipiului Constanța, având proprietar societatea Tomis Real Estate SRL.
3. VALORIFICARE
Construcțiile se află în proprietatea societății Distribuție Muntenia Carn SA – societate în insolvență, cu sediul în Sat Lumina, Com. Lumina, Str. Tulcei nr. 148, Biroul nr. 6, Jud. Constanța, CUI 30282086, NRC J13/1203/2012.
Terenul pe care sunt construite se află în proprietatea Tomis Real Estate SRL.
Asupra construcțiilor sunt constituite sarcini, sub forma unei ipoteci, în favoarea: ANAF – DGRFP Galați, AJFP – Constanța.
În conformitate cu prevederile art. 91 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, bunurile înstrăinate de către Administratorul Judiciar, în exerciţiul atribuţiilor sale prevăzute de Legea insolvenței, sunt dobândite libere de orice sarcini, precum privilegii, ipoteci, gajuri sau drepturi de retenţie, sechestre, de orice fel.
Vânzarea construcțiilor se va realiza în bloc prin licitație și/sau negociere directă.

Prețul de pornire pentru vânzarea bunurilor imobile este de 6.763 Euro.

Mai multe informații sunt disponibile pe următorul link:  Flyer constructii Distributie Muntenia

  • 3 Oct, 2017
  • admin
  • 0 Comments

Share This Story

Categories