ANUNŢ LICITAŢIE – Imobil situat în Arad, al societății WATERHOUSE SRL (în faliment)

26Apr2018

ANUNŢ LICITAŢIE – Imobil situat în Arad, al societății WATERHOUSE SRL (în faliment)

ANUNŢ LICITAŢIE
Subscrisa EDGE BUSINESS RESTRUCTURING ADVISORS S.P.R.L., în calitate de lichidator judiciar al societății WATERHOUSE SRL (în faliment), cu sediul în localitatea Arad, Calea Bodrogului nr.6, Jud. Arad, organizează licitaţie publică cu strigare pentru valorificarea bunului:
Imobil situat în Arad, Calea Bodrogului nr. 6, jud. Arad, întabulat în
CF 301030 Arad compus din: Teren intravilan curţi construcţii în suprafaţa de 2.972 mp, cu nr.top. 301030 și Construcții – ”Centru de tehnologie, consultanță, sevicii și strategie ”WATERHOUSE” (D + P + 2E)”, nr.cad. 301030-C1.
Licitaţia pentru bunul imobil va avea loc la 08.05.2018, ora 12:00, la sediul lichidatorului judiciar din Piața Charles de Gaulle nr.13, et.3, sector 1, București. Prețul de pornire al licitației este 700.000 EUR (exclusiv TVA), echivalent RON la data licitației.
În cazul neadjudecării imobilelor la ședința de licitaţie se va organiza o nouă ședință de licitație la data de 18.05.2018, în aceleaşi condiţii, oră și loc de desfășurare.
Regulamentul cadru privind procedura de valorificare a bunurilor imobile poate fi obținut de la lichidatorului judiciar și include condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească ofertanţii pentru participarea la licitaţie.
Persoanele interesate pot obţine informații suplimentare la telefon 021.320 5036.
  • 26 Apr, 2018
  • admin
  • 0 Comments

Share This Story

26Apr2018

ANUNŢ LICITAŢIE – Imobil situat în Arad, al societății WATERHOUSE SRL (în faliment)

ANUNŢ LICITAŢIE
Subscrisa EDGE BUSINESS RESTRUCTURING ADVISORS S.P.R.L., în calitate de lichidator judiciar al societății WATERHOUSE SRL (în faliment), cu sediul în localitatea Arad, Calea Bodrogului nr.6, Jud. Arad, organizează licitaţie publică cu strigare pentru valorificarea bunului:
Imobil situat în Arad, Calea Bodrogului nr. 6, jud. Arad, întabulat în
CF 301030 Arad compus din: Teren intravilan curţi construcţii în suprafaţa de 2.972 mp, cu nr.top. 301030 și Construcții – ”Centru de tehnologie, consultanță, sevicii și strategie ”WATERHOUSE” (D + P + 2E)”, nr.cad. 301030-C1.
Licitaţia pentru bunul imobil va avea loc la 08.05.2018, ora 12:00, la sediul lichidatorului judiciar din Piața Charles de Gaulle nr.13, et.3, sector 1, București. Prețul de pornire al licitației este 700.000 EUR (exclusiv TVA), echivalent RON la data licitației.
În cazul neadjudecării imobilelor la ședința de licitaţie se va organiza o nouă ședință de licitație la data de 18.05.2018, în aceleaşi condiţii, oră și loc de desfășurare.
Regulamentul cadru privind procedura de valorificare a bunurilor imobile poate fi obținut de la lichidatorului judiciar și include condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească ofertanţii pentru participarea la licitaţie.
Persoanele interesate pot obţine informații suplimentare la telefon 021.320 5036.
  • 26 Apr, 2018
  • admin
  • 0 Comments

Share This Story

Categories