Licitatie teren Bucuresti 456 mp, 27.01.2022/10.02.2022,Efthymiou

05Ian2022

Licitatie teren Bucuresti 456 mp, 27.01.2022/10.02.2022,Efthymiou

Subscrisa EDGE BUSINESS RESTRUCTURING ADVISORS S.P.R.L., în calitate de Lichidator judiciar al EFTHYMIOU S.R.L. (în faliment), cu sediul social în Bucureşti Sector 1, Str. Intrarea Catedrei, nr. 29, camera 3, etaj parter, ap. 1, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J40/11799/2005, cod unic de înregistrare 17752172, organizează licitații publice deschise, ascendente cu strigare, cu respectarea prevederilor Legii nr. 85/2014 şi a Regulamentului de vânzare, pentru valorificarea individuală a următoarelor active aflate în patrimoniul societății EFTHYMIOU S.R.L. (în faliment):

 1. Lot 2: Teren intravilan, liber de construcţii, în suprafaţă de 535 mp, identificat cu număr cadastral 110602, situat în Șos. Unirii, Sat Petrești, Comuna Corbeanca, Județul Ilfov.

Prețul de pornire a licitației pentru Lotul 2 de teren în suprafaţă de 535 mp este de 50.000 EUR exclusiv TVA.

Licitația va avea loc în data de 27 ianuarie 2022, ora 14:00, la sediul Lichidatorului judiciar din Piața Charles de Gaulle nr. 13, et. 3, sector 1, București.

 

 1. Lot 6 + constucție: Teren intravilan, ocupat de construcţii P+1E în curs de execuție, în suprafaţă de 456 mp, identificat cu număr cadastral 110606, situat în Șos. Unirii, Sat Petrești, Comuna Corbeanca, Județul Ilfov. Construcția este neterminată și autorizația de construire este expirată.

Prețul de pornire a licitației pentru Lotul 6 de teren în suprafaţă de 456 mp și construcţii P+1E în curs de execuție  este de 60.000 EUR exclusiv TVA.

Licitația va avea loc în data de 27 ianuarie 2022, ora 15:00, la sediul Lichidatorului judiciar din Piața Charles de Gaulle nr. 13, et. 3, sector 1, București.

 

 • Lot 7 + constucție: Teren intravilan, ocupat de construcţii P+1E în curs de execuție, în suprafaţă de 564 mp, identificat cu număr cadastral 110607, situat în Șos. Unirii, Sat Petrești, Comuna Corbeanca, Județul Ilfov. Construcția este neterminată și autorizația de construire este expirată.

Prețul de pornire a licitației pentru Lotul 7 de teren în suprafaţă de 564 mp și construcţii P+1E în curs de execuție este de 70.000  EUR exclusiv TVA.

Licitația va avea loc în data de 27 ianuarie 2022, ora 16:00, la sediul Lichidatorului judiciar din Piața Charles de Gaulle nr. 13, et. 3, sector 1, București.

 

Corespunzător fiecărui lot de teren îi este alocată o cotă parte din lotul 9, având număr CF 110609 și funcționalitate de drum de acces în suprafață de 735 mp, identificat cu număr cadastral 110609, situat în Șos. Unirii, Sat Petrești, Comuna Corbeanca, Județul Ilfov.

Garanţia de participare la ședința de licitație este de 10% din preţul de pornire a licitației pentru activele care fac obiectul valorificării. Garanţia de participare la ședința de licitație se depune în echivalent LEI, la cursul BNR din ziua plății, direct în contul EFTHYMIOU S.R.L. deschis la banca BRD Groupe Societe Generale, IBAN: RO91 BRDE 445S V476 3503 4450.

Documentaţia de înscriere la licitaţie va trebui depusă cu cel puţin 24 de ore înainte de data fixată pentru desfășurarea acesteia. Detaliile cu privire la activele care fac obiectul vânzării și condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească ofertanţii pentru participarea la licitaţie sunt precizate în Regulamentul de vânzare.

În cazul în care bunurile ce fac obiectul licitaţiilor nu vor fi vândute în cadrul şedinţelor de licitaţie din data de 27 ianuarie 2022, noi şedinţe de licitaţie vor fi organizate, în aceleaşi condiţii, în aceeaşi locaţie şi la aceleași ore, în data de 10 februarie 2022.

Persoanele interesate pot obţine informații suplimentare la sediul Lichidatorului judiciar, la adresa de e-mail office@edgeadvisors.ro și la numărul de telefon: 021.320.50.36.Localizare loturi 2-9_Petresti

 • 5 Ian, 2022
 • admin
 • 0 Comments

Share This Story

05Ian2022

Licitatie teren Bucuresti 456 mp, 27.01.2022/10.02.2022,Efthymiou

Subscrisa EDGE BUSINESS RESTRUCTURING ADVISORS S.P.R.L., în calitate de Lichidator judiciar al EFTHYMIOU S.R.L. (în faliment), cu sediul social în Bucureşti Sector 1, Str. Intrarea Catedrei, nr. 29, camera 3, etaj parter, ap. 1, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J40/11799/2005, cod unic de înregistrare 17752172, organizează licitații publice deschise, ascendente cu strigare, cu respectarea prevederilor Legii nr. 85/2014 şi a Regulamentului de vânzare, pentru valorificarea individuală a următoarelor active aflate în patrimoniul societății EFTHYMIOU S.R.L. (în faliment):

 1. Lot 2: Teren intravilan, liber de construcţii, în suprafaţă de 535 mp, identificat cu număr cadastral 110602, situat în Șos. Unirii, Sat Petrești, Comuna Corbeanca, Județul Ilfov.

Prețul de pornire a licitației pentru Lotul 2 de teren în suprafaţă de 535 mp este de 50.000 EUR exclusiv TVA.

Licitația va avea loc în data de 27 ianuarie 2022, ora 14:00, la sediul Lichidatorului judiciar din Piața Charles de Gaulle nr. 13, et. 3, sector 1, București.

 

 1. Lot 6 + constucție: Teren intravilan, ocupat de construcţii P+1E în curs de execuție, în suprafaţă de 456 mp, identificat cu număr cadastral 110606, situat în Șos. Unirii, Sat Petrești, Comuna Corbeanca, Județul Ilfov. Construcția este neterminată și autorizația de construire este expirată.

Prețul de pornire a licitației pentru Lotul 6 de teren în suprafaţă de 456 mp și construcţii P+1E în curs de execuție  este de 60.000 EUR exclusiv TVA.

Licitația va avea loc în data de 27 ianuarie 2022, ora 15:00, la sediul Lichidatorului judiciar din Piața Charles de Gaulle nr. 13, et. 3, sector 1, București.

 

 • Lot 7 + constucție: Teren intravilan, ocupat de construcţii P+1E în curs de execuție, în suprafaţă de 564 mp, identificat cu număr cadastral 110607, situat în Șos. Unirii, Sat Petrești, Comuna Corbeanca, Județul Ilfov. Construcția este neterminată și autorizația de construire este expirată.

Prețul de pornire a licitației pentru Lotul 7 de teren în suprafaţă de 564 mp și construcţii P+1E în curs de execuție este de 70.000  EUR exclusiv TVA.

Licitația va avea loc în data de 27 ianuarie 2022, ora 16:00, la sediul Lichidatorului judiciar din Piața Charles de Gaulle nr. 13, et. 3, sector 1, București.

 

Corespunzător fiecărui lot de teren îi este alocată o cotă parte din lotul 9, având număr CF 110609 și funcționalitate de drum de acces în suprafață de 735 mp, identificat cu număr cadastral 110609, situat în Șos. Unirii, Sat Petrești, Comuna Corbeanca, Județul Ilfov.

Garanţia de participare la ședința de licitație este de 10% din preţul de pornire a licitației pentru activele care fac obiectul valorificării. Garanţia de participare la ședința de licitație se depune în echivalent LEI, la cursul BNR din ziua plății, direct în contul EFTHYMIOU S.R.L. deschis la banca BRD Groupe Societe Generale, IBAN: RO91 BRDE 445S V476 3503 4450.

Documentaţia de înscriere la licitaţie va trebui depusă cu cel puţin 24 de ore înainte de data fixată pentru desfășurarea acesteia. Detaliile cu privire la activele care fac obiectul vânzării și condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească ofertanţii pentru participarea la licitaţie sunt precizate în Regulamentul de vânzare.

În cazul în care bunurile ce fac obiectul licitaţiilor nu vor fi vândute în cadrul şedinţelor de licitaţie din data de 27 ianuarie 2022, noi şedinţe de licitaţie vor fi organizate, în aceleaşi condiţii, în aceeaşi locaţie şi la aceleași ore, în data de 10 februarie 2022.

Persoanele interesate pot obţine informații suplimentare la sediul Lichidatorului judiciar, la adresa de e-mail office@edgeadvisors.ro și la numărul de telefon: 021.320.50.36.Localizare loturi 2-9_Petresti

 • 5 Ian, 2022
 • admin
 • 0 Comments

Share This Story

Categories