Cătălin Frunzaru

02Feb2017

Cătălin Frunzaru

Catalin has a valuable experience of over 10 years in the financial field, working successfully for one of the top banks in the Romanian banking system. His financial expertise given by the work done especially in the private sector was substantially enhanced in the period when Catalin was part of the team implementing a project financed by the Romanian Government and the World Bank.
Catalin is an economist and also a definitive insolvency practitioner. He is actively involved in consultancy projects in the area of insolvency and in the judicial administration / liquidation of insolvent companies.
Catalin joined the Edge Business Advisors team in 2014. Some of the professional skills that made Catalin stood out in the projects in which he was involved were his experience in financial accounting, his knowledge of Romanian legislation, existing doctrine and jurisprudence, his objective interpretation of the legislation.

  • 2 Feb, 2017
  • admin
  • 0 Comments

Share This Story

02Feb2017

Cătălin Frunzaru

Cătălin deține o bogată experiență de peste 10 ani în domeniul financiar, activând cu succes într-una din băncile de top din sistemul bancar. Domeniul de expertiză financiară conferit de activitatea desfasurată cu precădere în mediul privat de afaceri a fost substanțial îmbogățit în perioada în care Cătălin a făcut parte din echipa de implementare a unui Proiect cofinantat de Guvernul României și Banca Mondială.
Cătălin este economist și practician în insolvență definitiv. Cătălin este implicat activ în proiecte de consultanță în domeniul insolvenței, precum și cele de administrare judiciară/lichidare, alăturându-se echipei Edge Business Advisors în anul 2014. Experiența în domeniul financiar contabil, cunoșterea legislaţiei române, a doctrinei şi practicii judiciare existente, interpretarea obiectivă a actelor normative sunt căteva din competențele profesionale prin care Cătălin s-a remarcat în proiectele în care a fost implicat.

  • 2 Feb, 2017
  • admin
  • 0 Comments

Share This Story

Categories